Hur går det till när jag får individuell varmvattenmätning?

  1. Du får information om att förändringen förhandlats med Hyresgästföreningen.
  2. Vi återkommer med tid för installation av mätare.
  3. 3 månaders test där du får se din förbrukning på hyresavin men inte betalar för den. 
  4. Vi sänker grundhyran från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig.
Påslag av varmvattenförbrukning på hyresavin
Från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig så betalar du varje månad för den mängd varmvatten som förbrukats i din lägenhet. Moms tillkommer med 25 procent.

Eftersom du betalar hyran i förskott och vattnet efter förbrukning så kommer din förbrukning för mars månad att komma med hyresavin för maj månad som skickas ut i april.

Exempel Augustenborg
Ett område där vi i ett befintligt bostadsbestånd gick över till individuell varmvattendebitering var på 90 lägenheter på Augustenborg. 6 månader efter vi infört individuell varmvattendebitering där, visar det sig att 63 % av hyresgästerna fått en lägre boendekostnad jämfört med tidigare.

Hyresavdragen är beräknade utifrån snittförbrukningen i Malmö och har gjorts av MKB och Hyresgästföreningen gemensamt.
MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.