Hur fungerar varmvattenmätaren? Hur mäter den hur mycket vatten som flödar genom röret?

Varmvattenmätaren mäter med ultraljudsteknik, vilket är den absolut säkraste mätmetoden.

Förbrukningen skickas, trådlöst, till en mätinsamlingsenhet som sitter i trapphuset. Denna enhet skickar sedan värdena vidare till Elvaco i Kungsbacka, via GSM.

Varmvattenmätaren mäter flödet på varmvattnet! Mätaren tar alltså inte hänsyn till temperatur.

Vid ljummet vatten blir dock flödet på det varma vattnet lägre, varför förbrukning av varmvatten därför också minskar.

MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.