Prisökning varmvatten

Priset på varmvatten höjdes 1 januari 2023
Priset på varmvatten är höjt från 60 kronor till 75 kronor per kubikmeter. Höjningen skedde från 1 januari 2023 och syns på hyresavin som avser mars.

Ska jag betala retroaktivt för januari?
Ja.

Varför har MKB höjt priset?
Anledningen till höjningen är att MKBs kostnader för varmvatten har ökat.

Tjänar MKB på detta?
Nej. Dagens pris speglar det faktiska priset MKB betalar för varmvatten, prisökningen innebär alltså ingen vinst för MKB.
 
Hur mycket betalar jag för varmvatten varje månad?
Du ser din varmvattenförbrukning samt kostnad Mina sidor. Logga in med BankID och klicka upp din hyresavi. Här ser du förra månadens varmvattenförbrukning.

Kan jag påverka min kostnad?
Ja, genom att sänka din förbrukning av varmvatten kan du sänka dina kostnader. Du kan exempelvis ta korta duschar istället för att bada och undvika att diska under rinnande vatten.

Har MKBs kunder rörligt eller fast pris på varmvatten?
Fast pris.

Hur ofta höjs priset på varmvatten?
Detta är första gången vi höjer priset på varmvatten sedan 2012. Vi vet inte när nästa höjning behöver ske, det beror på prishöjningarna hos varmvattenleverantören.

Hur informerar ni era kunder om detta?
Vi har publicerat information om prishöjningen på vår hemsida. 
MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.