Fåglar som stör, vad gäller?

Fiskmåsar är fredade 1 april - 31 juli. Duvor är fredade 1 maj – 31 augusti.

Det innebär att man inte får röra deras bo eller deras ägg. Om fåglarna stör finns det några saker du kan göra:
 • Följ våra trivselregler.
  Mata inte fåglarna från balkongen eller marken.
  Maten drar dessutom till sig råttor.
 • Släng hushållssopor i rätt behållare i miljöhuset,
  inte på marken eller i vanliga papperskorgar.
 • Ta reda på vem som ansvarar för området där fåglarna stör. Det är endast rätt fastighetsägare som kan vidta åtgärder.
 • Kontakta kommunens fastighets- och gatukontoret om de störande fåglarna finns på allmän mark (parker och torg). 

MKB jobbar förebyggande
Personalen i varje område bestämmer om och vad de ska göra för att hindra att fåglarna stör.

Detta gör vi dagligen:
 • Tömmer papperskorgar och städar där det finns matrester.
 • Inspekterar våra fastigheter och jobbar med att hålla gårdarna rena.
MKB Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.