Får jag sätta upp en studsmatta?

Det är inte tillåtet att sätta upp studsmatta på uteplats eller mark som tillhör MKB på grund av risk för skada eller olycksfall.

I ditt bostadsavtal står följande:
10:7 Hyresgästen eller personer denne svarar för, får inte utanför lägenheten, på mark eller i byggnad förvaltad av MKB, placera pool, studsmatta, rutschbana, gungställning, hoppborg eller liknande. Inte heller får andra anordningar som kan medföra risk för skada eller olycksfall placeras där. Pool får ej heller användas på uteplats eller annan yta i eller till lägenheten och får inte fyllas från MKB:s vattenledningssystem.
MKB Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.