Du som har bokad tid med oss

Vi vill inte bidra till smittspridning så innan ett bokat besök i din lägenhet kommer vi ställa frågor om alla i lägenheten är friska, om ni vill lämna nyckel till oss så att husvärd eller lägenhetsutvecklare själv kan gå upp i din lägenhet och vi kommer be er öppna fönster och vädra kort innan vårt besök.