Injustering av värmesystem - vad är det och hur går det till?

Värmeinjustering görs för att uppnå  jämnare och mer rättvis värme i huset.

Injustering av ett värmesystem har en ganska lång utförandetid då de olika arbetsmomenten är beroende av årstider, varandra samt samtliga byggnader och lägenheter i värmesystemet. Nedan beskrivs arbetsmomenten samt vilken tidsperiod de oftast genomförs.

Inför varje besök i lägenheterna informeras hyresgästen vilka dagar arbetet kommer att utföras. Meddelas ca tre dagar innan besöket. Detta sker oavsett om hyresgästen har skrivit under en generell fullmakt som avser hela projektets gång.

Så går arbetet till
 1. Först byts ventiler på alla element samt ventiler i källaren för hela byggnaden. Arbetet innebär att värmen stängs av och måste därför utföras då det är varmgrader ute. I samband med detta arbete åtgärdas fel som rostiga rör och element. När ett värmesystem töms på vatten och fylls på igen bildas luftfickor i elementen. Detta innebär att under hela projektet kan elementen behövas luftas vid ett flertal gånger. I vissa fall måste isoleringen på rörstråken i källaren bytas ut då de innehåller asbest.

  Arbetet utförs oftast från maj till september då värmebehovet är litet.

 2. När ventilerna är utbytta och värmesystemet är i drift påbörjas nästa del i arbetet. Samtliga ventiler ställs in efter projekterade inställningsvärden.

  Arbetet utförs oftast från augusti till oktober innan värmebehovet ökar.

 3. När ventilerna är inställda mäts vattenflödet igenom varje stamventil i källarstråken för att säkerställa rätt fördelning mellan rören som förser alla lägenheter.

  Arbetet utförs oftast från augusti till oktober 

 4. När fördelningen mellan stamventilerna är färdig monteras en termostat på samtliga element i byggnaden. Med termostaten kan hyresgästen själv reglera värmen om man vill ha svalare.

  Arbetet utförs oftast från september till november då övriga moment måste slutföras först.

 5. I utvalda lägenheter kommer en temperaturgivare placeras för uppföljning av injusteringsarbetet av värmen så att lägenhetstemperaturen är ca 21°C. Ibland monteras temperaturgivaren samtidigt med termostaterna. Detta styrs av utetemperaturen då det kräver kyla ute för att få korrekta mätvärden. Mätningen kommer att pågå i ca två till fyra veckor.

  Arbetet utförs oftast från november till december då det är kallgrader utomhus.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.