Årlig hyreshöjning 2023

Den årliga hyreshöjningen handlar om att anpassa hyran till de kostnadsförändringar som har skett i samhället. Syftet är att hyran ska täcka ökade kostnader för exempelvis värme, el, räntor samt kostnader för renoveringar.

Nivån för hyreshöjningen kommer presenteras på din avi som skickas ut under oktober eller december månad. Justeringen kommer gälla för januari alternativt april månad, varierande mellan olika fastigheter.

Hyran sätts efter bruksvärdessystemet som påverkas av bland annat storlek, modernitetsgrad och läge inom huset. Övriga faktorer rör husets allmänna läge, gemensamma utrymmen, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer.

MHS Bostäder har varit en stiftelse utan enskilt vinstsyfte sedan 1961. Det betyder att eventuellt överskott från ett år förs över till nästa år och återinvesteras i fastigheter eller underhåll.

Mer information kring hyreshöjningar finns hos Hyresgästföreningen: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/hyra/varfor-hojs-hyran/ 


Caroline Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.