Min Garden 24 transformator har gått sönder

Den vanligaste orsaken till att transformatorn går sönder är att de finns en kortslutning någonstans i belysningsserien. Det hjälper således inte enbart att byta transformatorn, då den kommer att gå sönder igen om inte kortslutningen avhjälps.
För att kunna felsöka på ett enkelt sätt så behövs en säkringsbox och en ny transformator, 36W eller 60W.Felsökning:
1. Koppla in den nya transformatorn och koppla på säkringsboxen (öppnad).
2. Koppla den första produkten till säkringsboxen och låt lysa en stund.
3. Om ok, koppla nästa produkt till den första produkten.
4. Om ok, koppla nästa produkt till den andra produkten etc. etc.
5. När säkringen går vet du att problemet ligger på den sista inkopplade produkten eller på utgången på den näst sista produkten (90% av fallen är det sista produkten som är felaktig).
6. Ta bort den sista produkten och byt ut den mot en annan för att utesluta att problemet ligger på den näst sista produkten.

Markslöjd
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.