Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Går det att koppla ihop Chrissline med Priceline?

Chrissline och Priceline går inte att kppla ihop.
Priceline har en annan typ av koppling så den kommer inte att passa med Chrissline.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.