Hur kortar man kedjan till en kristallkrona?

Öppna länkarna genom att använda två skruvmejslar eller liknande.
Öppna länken åt sidan (det bli lättare och snyggare att få ihop den sedan)
och ta bort det antal länkar som behövs.
Lossa avlastningsskruven för sladden och knuffa/dra upp överbliven sladd in i takkupan. Klipp inte av sladden utan rulla ihop den i takkåpan. Släng inte de överblivna länkarna. Man vet aldrig om man kanske vill ha kronan någon annanstans i framtiden.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.