Vad gör jag när strömmen går i lägenheten?

Om strömmen går kan det bero på att en säkring slagit ifrån. En elcentral/proppskåp i din lägenhet skyddar elsystemet från överbelastning. Det finns två varianter av elcentral:
  • Äldre proppskåp med proppsäkringar
  • Automatsäkringscentral med jordfelsbrytare

ÄLDRE PROPPSKÅP 
Du ser vilken propp som gått genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.


AUTOMATSÄKRINGSCENTRAL
Du ser vilken säkring som gått genom att en säkring/brytare fallit ner. Du återställer säkringen genom att trycka upp brytaren igen.

Jordfelsbrytare
I automatsäkringscentraler sitter också en jordfelsbrytare. Om något fel uppstår i elsystemet bryter jordfelsbrytaren strömmen. Du återställer jordfelsbrytaren genom att trycka upp brytaren igen.

För att ta reda på varför jordfelsbrytaren slår ifrån kan du slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå på säkringarna en i taget tills jordfelsbrytaren slår ifrån, den brytaren som inte blir uppe är den säkringsgrupp där felet ligger. Dra ut alla kontakter i det berörda rummet, tex mikrovågsugn, vattenkokare med mera. Sätt sedan i dem en och en igen tills jordfelsbrytaren slår ifrån. Då vet du att det är den produkten det är fel på. Är det till exempel din egen vattenkokare får du själv köpa ny/laga. Är det LKF:s produkt gör du en felanmälan.

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av, gör du en felanmälan.
Lunds Kommuns Fastighets AB Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.