Samlad information gällande rökning

Frågan om rökning på platser dit allmänheten har tillträde är mer aktuell än någonsin. Ett tydligt steg mot ett mer rökfritt samhälle togs den 1 juli 2019 då lekplatser, uteserveringar med mera enligt lag blev rökfria.

Det nya rökförbudet påverkar inte bedömningen av rökning på balkong eller i lägenhet, där gäller samma regler som tidigare. I bostadsområdena i övrigt så är det just rökförbud på lekplatser som har tillkommit i samband med den nya lagen och skyltar sattes då upp gällande detta. Rökförbudet på lekplatserna innebär att man inte får röka på eller så nära lekplatsen att det kan påverka barn som vill leka där. Bänkar och soffor får man alltså inte röka på om de står så nära lekplatsen att röken kan nå/påverka barnen.

Det finns idag inget juridiskt stöd för oss som fastighetsägare att reglera rökning hemma hos våra hyresgäster. Samtidigt har vi förståelse för att icke-rökare kan uppleva problem relaterat till grannar som röker.

Vi på LKF för löpande diskussioner kring vad vi kan göra för att alla hyresgäster, med olika intressen och vanor, ska kunna bo och trivas hos oss. Till exempel så kan rökfria boenden bli aktuella, i första hand då nyproduktion. Som exempel kan nämnas vårt nya område Xplorion, våra 54 första helt rökfria lägenheter, som har inflyttning hösten 2020.

Förhoppningsvis så går det genom dialog mellan hyresgäster, att visa hänsyn till varandra. Framför allt när det är barn som kan bli berörda och påverkade. Känner man att det inte är en lämplig väg att gå, så är det möjligt att kontakta sin områdesvärd för att föra diskussionen vidare.

Men som sagt, vi kan inte rent allmänt förbjuda rökning i våra lägenheter eller på balkongerna (som räknas till boendet) i dagsläget. Vi är medvetna om att detta kan orsaka bekymmer och att fler fastighetsägare sitter i samma båt.

Har du problem med att rök via ventilationen kommer in i din lägenhet kan du göra en felanmälan. På detta sätt får vi chans att se över ventilationen och om vi kan utföra någon åtgärd för att förbättra den. Felanmälan gör du antingen genom att ringa oss på telefon 046-35 85 00 eller på Mina Sidor.
Lunds Kommuns Fastighets AB Kundcenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.