När är den nya hyreshöjningen klar?

Hyresförhandlingen för våra drygt 11 000 bostäder är klar. Den nya hyran börjar gälla från den 1 februari 2023.
LKF och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2023, både för bostäder samt parkerings- och garageplatser. Hyresjusteringen omfattar merparten av våra bostäder.
Här kan du läsa mer:
https://www.lkf.se/ar-hyresgast/hyresgastinformation/hyran/din-hyra/
Lunds Kommuns Fastighets AB Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.