Laddplatser

Varför sätter ni upp laddstolpar?
För de som är i behov av bil kan en elbil eller laddhybrid vara ett klimatsmart alternativ till en fossilbränsledriven bil.
Vi har på LKF sett en ökad efterfrågan på laddplats för att som hyresgäst kunna ladda sitt eldrivna fordon och vi ser omställningen till eldrivna fordon som en viktig del för ett hållbart samhälle.

Hur många laddplatser ordnar ni?
Vi är glada över att kunna berätta att vi under 2021 kommer att bygga ut laddplatser i ett antal bostadsområden.
Totalt berörs 14 bostadsområden under 2021 och under 2022 planeras ytterligare utbyggnad i 11 bostadsområden.
Utbyggnaden innebär att vi på redan bestämda platser i de aktuella bostadsområden etablerar, i första läget, fyra färdiga laddplatser intill varandra. Vi förbereder även för utbyggnad av fler laddplatser i anslutning till dessa fyra.
Detta innebär att under 2021 så planeras att totalt 248 laddplatser (varav 56 laddplatser installeras direkt och resten är förberedda för att efter minst 6 veckor kunna bli laddplatser vid efterfrågan).
Under 2022 planeras för ytterligare 178 laddplatser (varav 48 laddplatser installeras direkt och resten är förberedda för att efter minst 6 veckor kunna bli laddplatser vid efterfrågan).

Varför har ni skickat ut en enkät till mig?
 Vi har skickat ut en kort enkät via LIME till våra hyresgäster i de bostadsområden där vi börjar utbyggnaden av laddplatser (de 14 bostadsområden som berörs under 2021). Vi vill genom enkäten dels få reda på hur många som är intresserade av laddplats och dels få in svar på hur våra hyresgäster tycker och tänker kring det laddplatserbjudande vi nu utformar.
 
Behöver jag byta parkeringsplats om jag vill ha en laddplats?
 Ja, antagligen. I alla fall nu när vi börjar utbyggnaden och samlar laddplatserna intill varandra. Vi samlar dem intill varandra för att kunna göra en effektiv utbyggnad, tex inte behöva gräva mer än nödvändigt. En laddstolpe har två ladduttag, dvs vi samlar också dem intill varandra för att vi skapar två möjliga laddplatser då vi sätter upp en laddstolpe.

Vad kostar det att ha en laddplats?
Vi utformar just nu vårt laddplatserbjudande. Vi kan tyvärr inte ge information om exakta priser ännu.
De två prismodeller vi tittar på just nu, men har inte bestämt än om vi ska ha båda:
  • Ett eget ladduttag vid din parkeringsplats är kanske tryggast då den alltid är ledig. Endast du kan använda ladduttaget och du betalar en fast månadsavgift för det. Du betalar också för de antal kilowatt du laddar bilen med. 
  • Beroende på ditt behov så kan ett alternativ vara en delad laddplats. En delad laddplats fungerar som så att parkeringsplatsen, som har ett ladduttag, är öppen för alla att stå på. Den som står på platsen betalar per minut som hen parkerar där. Under tiden som hen står parkerad där kan hen ladda sin bil.  Du kan alltså ladda din bil när platsen är ledig.
Vad är det för typ av ladduttag?
16 Ampere, 3 fas, 11 kW (normalladdning).
Om din bil klarar att ta emot 11KW så laddar man ca 5-6 mil per timme.

Om alla laddplatserna är upptagna, kan ni ordna fler?
Ja, på de platser där vi har satt upp laddstolpar så har vi också förberett (dvs genom att kabel finns framdragen) för att kunna sätta upp fler. Från det att vi avtalar med dig om att vi kan ordna ett plats så dröjer det ca 6 veckor innan du kan börja använda laddplatsen.

Finns det laddplatser i alla bostadsområden?
Nej. Vi har börjat utbyggnaden i de bostadsområden där vi sett störst efterfrågan på laddplatser, utifrån svar i vår kundenkät samt förfrågningar som kommit in efterhand.
I de centrala delarna av Lund har LKP (Lunds Kommun Parkeringsbolag) flera parkeringshus i vilka det finns laddplatser att hyra. Så länge det finns lediga laddplatser i dessa parkering så tycker vi att dessa ska användas.
I alla våra nyproduktionsprojekt så installerar vi några laddplatser samt förbereder för fler.

Hur länge kommer ni vara i mitt bostadskvarter och gräva för att ordna laddplatserna?
Entreprenörerna (Kraftringen Service samt Oneco) har meddelat att de är på plats i ca 4 veckor. Vi kommer att informera hyresgästerna i det berörda bostadsområdet när arbetet planeras att sättas igång respektive planeras att avslutas.

Vart vänder jag mig om jag vill hyra en laddplats?
Vi kommer att skicka ut information när laddplatserbjudandet är klart med priser etc. Då kommer också information om hur du ska gå till väga om du vill ha en laddplats.
Har du frågor; Kontakta vårt kundcenter via
mejl kundcenter@lkf.se eller
telefon 046- 35 85 00

Allt fler elbilar i samhället ökar elbehovet och framför allt effektbehovet. Hus ser ni på det och vad är er roll i det?
Att skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna byta ut fossilbränsledrivna fordon till laddbara fordon ser vi som en viktig del i ett hållbart samhälle. Effektsituationen behöver vi absolut arbeta med på flera plan. Vi ser som fastighetsägare till att laddningen utformas med så kallad smart laddning, vilket innebär att vi utnyttjar effekt när det finns mer tillgång i elsystemet. Vi genomför även stora satsningar på egen förnybar energiproduktion, främst solceller, samt tittar på möjligheter kring energilagring.

Är elen som jag laddar förnybar?
Avtalsmässigt så är elen förnybar. Dvs vi köper endast in förnybar el via vårt elavtal.
 
Jag har sedan tidigare en laddplats hos LKF och betalar 600 kr/månad. Vad kommer att hända med min laddplats/mitt avtal?
Du behåller din laddplats. Vi kommer att kontakta dig när vårt nya laddplatserbjudande är klart.
Lunds Kommuns Fastighets AB Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.