Frågor och svar om laddplatser

  • Varför sätter ni upp laddstolpar?
För de som är i behov av bil kan en elbil eller laddhybrid vara ett klimatsmart alternativ till en fossilbränsledriven bil.
Vi har på LKF sett en ökad efterfrågan på laddplats för att som hyresgäst kunna ladda sitt eldrivna fordon och vi ser omställningen till eldrivna fordon som en viktig del för ett hållbart samhälle.
  • Hur många laddplatser ordnar ni?
Vi är glada över att kunna berätta att vi under 2021 byggde ut laddplatser i 14 olika bostadsområden. Under 2022 bygger vi ytterligare i 11 bostadsområden. Utbyggnaden innebär att vi på redan bestämda platser i de aktuella bostadsområden etablerar, i första läget, fyra färdiga laddplatser intill varandra.
Vi förbereder även för utbyggnad av fler laddplatser i anslutning till dessa fyra så att de kan relativt snabbt få en laddstolpe om efterfrågan finns. Totalt rör det sig om 400 parkeringar som blir förberedda för en laddstolpe.
  • Behöver jag byta parkeringsplats om jag vill ha en laddplats?
Ja, antagligen. I alla fall nu när vi börjar utbyggnaden och samlar laddplatserna intill varandra. Vi samlar dem intill varandra för att kunna göra en effektiv utbyggnad, tex inte behöva gräva mer än nödvändigt. En laddstolpe har två ladduttag, dvs vi samlar också dem intill varandra för att vi skapar två möjliga laddplatser då vi sätter upp en laddstolpe.
  • Vad är det för typ av ladduttag?
16 Ampere, 3 fas, 11 kW (normalladdning). Om din bil klarar att ta emot 11KW så laddar man ca 5-6 mil per timme.
  • Om alla laddplatserna är upptagna, kan ni ordna fler?
Ja, på de platser där vi har satt upp laddstolpar så har vi också förberett (dvs genom att kabel finns framdragen) för att kunna sätta upp fler. Från det att vi avtalar med dig om att vi kan ordna en plats så dröjer det ca 6 veckor innan du kan börja använda laddplatsen.
  • Finns det laddplatser i alla bostadsområden?
Nej. Vi har börjat utbyggnaden i de bostadsområden där vi sett störst efterfrågan på laddplatser, utifrån svar i vår kundenkät samt förfrågningar som kommit in efterhand.
I de centrala delarna av Lund har LKP (Lunds Kommun Parkeringsbolag) flera parkeringshus i vilka det finns laddplatser att hyra. Så länge det finns lediga laddplatser vid dessa parkeringar så tycker vi att dessa ska användas.
I alla våra nyproduktionsprojekt så installerar vi några laddplatser samt förbereder för fler.
  • Hur länge kommer ni vara i mitt bostadskvarter och gräva för att ordna laddplatserna?
Entreprenörerna (Kraftringen Service samt Oneco) har meddelat att de är på plats i ca 4 veckor. Vi kommer att informera hyresgästerna i det berörda bostadsområdet när arbetet planeras att sättas igång respektive planeras att avslutas.
  • Allt fler elbilar i samhället ökar elbehovet och framför allt effektbehovet. Hur ser ni på det och vad är er roll i det?
Att skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna byta ut fossilbränsledrivna fordon till laddbara fordon ser vi som en viktig del i ett hållbart samhälle. Effektsituationen behöver vi absolut arbeta med på flera plan. Vi ser som fastighetsägare till att laddningen utformas med så kallad smart laddning, vilket innebär att vi utnyttjar effekt när det finns mer tillgång i elsystemet. Vi genomför även stora satsningar på egen förnybar energiproduktion, främst solceller, samt tittar på möjligheter kring energilagring.
  • Är elen som jag laddar förnybar?
Avtalsmässigt så är elen förnybar. Dvs vi köper endast in förnybar el via vårt elavtal.
  • Jag har sedan tidigare en laddplats hos LKF och betalar 600 kr/månad. Vad kommer att hända med min laddplats/mitt avtal?
Du behåller din laddplats.
Lunds Kommuns Fastighets AB Kundcenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.