Brandsäkerhet och ansvarsområde i lägenheten?

LKF ansvarar för att se till att det finns brandvarnare i lägenheten, men skulle batteriet ta slut ansvarar hyresgästen själv för att sätta i nytt.

Är brandvarnaren av det slag där batteriet ej går att byta tar hyresgästen kontakt med vår serviceanmälan för att få en ny brandvarnare. LKF gör även en kontroll vart tredje år och då kollas batteriet och byts vid behov. Gällande handbrandsläckare finns det inget krav på detta i ett vanligt flerbostadshus med vanliga lägenheter.

När man flyttar in i en LKF-lägenhet får man en brandfilt i inflyttningspresent. Det bör rimligen finnas brandfiltar till alla hyresgäster som vill ha, men LKF har inget krav på sig som fastighetsägare att erbjuda detta.

Som fastighetsägare är vi skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, och de åtgärder som krävs måste vara skäliga i förhållande till kostnaderna. Det gör att brandskyddet kan variera från plats till plats. I vissa fastigheter anses risken vara större och i vissa fastigheter anses risken vara lägre.

 för att läsa mer om brandsäkerhet i Lägenheten, Trapphus, Källare, vind och garage mm Klicka Här
Kundcenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.