Vi svarar på dina frågor

  • Anders Blomqvist
  • Anita
  • Anna Kultur- och fritidsenheten
  • Christian Pettersson Parkförvaltningen
  • Daniela Kloth Kontaktcenter
  • David
  • Emma Sjölander Kultur- och Eventsamordnare
  • Madeleine Wahlqvist Kontaktcenter
  • Martin Freij Chef
  • Scottie