Vi svarar på dina frågor

  • Anders Blomqvist
  • Anita
  • Anna Kultur- och fritidsenheten
  • Christian Pettersson Parkförvaltningen
  • Emma Sjölander Kultur- och Eventsamordnare
  • Madeleine Wahlqvist Kontaktcenter
  • Nils Andersson
  • Sandro
  • Scottie