Vi svarar på dina frågor

 • Anders Blomqvist
 • Anita
 • Anna Kultur- och fritidsenheten
 • Christian Pettersson Parkförvaltningen
 • Daniela Kloth Kontaktcenter
 • David
 • Emma Sjölander Kultur- och Eventsamordnare
 • Madeleine Wahlqvist Kontaktcenter
 • Martin Freij Chef
 • Nils Andersson
 • Scottie