Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vi har byggt vår databaslista på MARC-poster från Libris och nu börjar det krackelera..

Hej!
Vi (Chalmers, Z) byggde vår databaslista utifrån Librisposter: http://www.lib.chalmers.se/soek/databaser/?filter=6934&query=
Vi har använt MARC ”kreativt” för att bygga databaslistan.
Alla poster som skall med har märkts med ”ZDBAS” i 698 delfält b.
För att tilldela ämnen har vi använt 653, första ind 1, ‡ a [ämnesterm]
Vi har satt första ind 2 om databasen skall rekommenderas som en ”favorit” inom ämnet. (Får ett hjärta i listan 😊)
För att tilldela genre har vi använt 655, andra ind 7, ‡a, samt annat delfält ‡2 Zeng
För att rekommendera som favorit: 65507, ‡c Zprio1 ‡a [Genreterm], ‡2 Zeng
Nu har vi märkt att vissa databaser tappat sina ämnen i vår lista.
 Reaxys http://libris.kb.se/bib/12692423?vw=full&tab3=marc
Scopus http://libris.kb.se/bib/12296561?vw=full&tab3=marc
Det verkar som att 653 fått andra indikator 0, och inget i första. Därför blir det också fel i vår databaslista.
Denna är rätt:
Web of Science. http://libris.kb.se/bib/12745854?vw=full&tab3=marc
Har kvar 6532_
Men i Libris XL katalogisering har samtliga dessa  andra indikator 0. Så kan vi vänta oss att Web of Science skall gå samma öde till mötes i weblibris så småningom?
Jag ville mest höra vad ni säger om vårt upplägg och hur vi kan göra på annat sätt, så att vi kan bygga upp vår lista. Uppenbarligen bör vi inte förlita oss på gamla marcfält, väl?
Lars-Håkan Herbertsson
Chalmers bibliotek
Lars-Håkan Herbertsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lars-Håkan och tack för din fråga.

  Då det här är en fråga som troligen inte är relevant för alla Librisbibliotek föreslår vi att vi flyttar den vidare diskussion - som antagligen krävs - från Supportforum. Generellt kan sägas att här ser vi ett tydligt exempel på problemen vi i dag får eftersom marcformatet är mer tillåtande och att mappningen till det nya formatet är mer stramt hållen/ännu ej helt färdigställd.

  Vi återkommer per e-post.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej,

  detta tyckte jag också var intressant, och vill gärna kunna följa fortsättningen.

  Tack på förhand!
  Mikael Lindgren, Lunds UB
 • Hej, vi publicerar svaret här trots allt.

  Ja, Web of Sience kommer att gå samma öde till mötes i webblibris eftersom exportformatet i nya Libris specificerar att ind.1 för fält 653 alltid ska omvandlas till blankt värde. De flesta posterna i webblibris är inte uppdaterade efter övergången till XL och exportformatet har därför inte verkställts (fallet Web of Science). I andra fall har posterna uppdateras antingen manuellt, maskinellt eller via någon typ av global körning (fallet Reaxys) och då har nya Libris exportformat verkställts.

  Er lösning för uppmärkning av genre/formtermer med ett delfält c i fält 655 fungerar inte heller längre med anledning av att det nya exportformatet inte inkluderar detta delfält. Delfält c i MARC-fält 655 var tänkt att användas för att beskriva fasett eller hierarki, men eftersom genre/formtermer varken indelas i fasetter eller hierarkier har delfältet nu strukits. Kreativ användning av MARC kommer alltså inte att fungera i alla lägen framöver.

  Nu till förslag på lösning.

  I exportformatets fält 650 har vi dock valt att behålla alternativ för uppmärkning av nivå via ind.1. Om ni har möjligt att använda detta fält i stället skulle det kunna fungera?

  Inte lika lätt att hitta en liknande lösning för fält 655, men i den statistikfil vi har hittar vi endast 10 st förekomster av delfält c i beståndets fält 655. Kanske är behovet av uppmärkt prioritering inte lika stort här?

  Vänliga hälsningar


  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.