Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför inte katalogisera i ett MARC-gränssnitt när konverteringen ändå görs?

Med tanke på att konvertering till och från MARC-formatet ändå sker hela tiden, undrar man vad som är poängen med att vi nu måste arbeta i ett annat format, som är så mycket mer svårhanterligt, tidskrävande och bristfälligt anpassat för ändamålet? Finns det någon särskild tanke med det? Vi hade ju lika gärna kunnat fortsätta arbeta i MARC - det vore önskvärt om man utvecklade en sådan funktion så fort som möjligt.
Katalogteamet Göteborgs Universitetsbibliotek Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Som icke inblandad i projektet så tror jagtanken att på sikt även kunna koppla sig till andra koncept dvs. det som heter länkad data. Jag gissar att MARC inte stödjer detta så bra

  Se video https://vimeo.com/36752317
  hur visionen är med kopplkade system där LIBRIS förhoppnings blir en motor...

  Jag håller på med WIkidata och nu kopplar vi ihop Svenska Församlingar i Sverige (Task T199784) med

  • Riksarkivets NAD - kyrkoarkiv
  • SCB församlingskartor
  Här skulle jag också vilja kunna koppla till LIBRIS ämnesord för varje församling ==> att jag får upp alla böcker som berör en församling från en karta

  I min vision skall man även kunna "starta" i LIBRIS och koppla sig till Lantmäteriets historiska kartor, Kyrkarkiven hos Riksarkivet, SCB församlingskartor, Wikipedia artikeln, SOFI namnregister


  Kopplade till socken har vi tidigare kopplat SOFI namn register se karta

  se vidare den "städsida" jag skapat salgo60.github.io/Svenskaforsamlingar/

  Magnus Sälgö
 • Att icke inblandade personer i projektet svarar och kommenterar katalogisatörers frågor till er på Supportforum är det något ni uppmuntrar? Kan exempelvis mina grannar också göra det?
  Johnny Olsson /L
 • God morgon! Det finns en poäng med Magnus påpekande, men det ena utesluter inte det andra. Så länge de lokala biblioteken använder sig av en MARC-standard måste konverteringen ske någonstans. Det kanske vore ok att göra den EFTER katalogiseringssteget, om det ökar produktionstakten med åttatusen procent?
  Anna Lindemark
 • Jag har funderat på detta också. Varför inte erbjuda erfarna katalogisatörer ett inmatningsgränssnitt som innehåller alla de kända fältkoderna? Lika enkelt som att lära tusentals gamla hundar sitta, kanske man kunde tänka sig att Libris XL bakom kulisserna skickade de olika MARC-fälten till rätt "container" i RDA. Jag föreställer mig att dagens inmatningsgränssnitt trots sin komplexitet inte är en exakt avspegling av den bakomliggande databasen. Det här har säkert diskuterats tidigare i projektet och fallit på något argument, men ibland kan omtag vara en god idé.
  Anders Johansson
 • Jag hoppas att svaret/kommentaren från Supportforum på G:s och Anna Lindemarks fråga/fundering blir:  Den här lanseringen var minst 1 år för tidig.  Beslutet  att sjösatta det här ofärdiga katalogiseringsverktyget var felaktigt Punkt/Slut
  Johnny Olsson (+ några grannar)
  Johnny Olsson /L
 • Frågan om när konvertering till och från MARC-formatet kan/bör ske handlar egentligen om ett bristfälligt arbetsverktyg och en idag ohållbar arbetssituation för katalogiserande bibliotekarier.

  Kanske är Supportforum för nya Libris inte längre tillräckligt för att föra fram dessa större frågor?
  Kanske borde Libris-katalogisatörerna som upplever svårigheter rapportera dessa förhållanden till sin närmaste chef som i sin tur kan föra fram dessa till en högre instans inom KB. Och på detta sätt få till en drägligare arbetssituation?

  Om inte annat för att förhindra att biblioteken börjar överge Libris-samarbetet och katalogisera lokalt istället (som det börjar pratas om i vissa kretsar...)

  Tack för ordet.
  Daniel Pop, GUB
 • Tack, Daniel. Du sätter ord även på mina funderingar, för vilka det inte finns något lämpligt forum.

  Jag är inte bakåtsträvare. Jag tror helt och fullt på länkad data. Det öppnar möjligheter som är fantastiska. Men jag är också - precis som du och alla ni andra kollegor här på forumet - högt utbildad specialist. Som inte kan utföra sitt arbete pga ett alldeles för snabbt lanserat verktyg och vad värre är, ett verktyg med en ergonomi som jag inte tror kommer att bli så mycket bättre. Jag bävar inför att katalogisera ett äldre tryck som är del av ett flerbandsverk och dessutom ingår i ett kolligatband. Någon gång under 2019, kanske. Funderar på om jag skulle bifoga en bild på våra katalogiseringsrestantier. De växer över alla bräddar.

  Jag har all respekt för er som programmerar nya Libris, jag är säker på att ni utför era specialiteter så gott ni bara kan. Men för oss som arbetar ute i landet är bristen på transparens i projektet, bristen på behovsförståelse och alla oklarheter alarmerande. Jag håller med dig, Daniel, till 100%. Dagens situation är fullständigt ohållbar. Jag hoppas att alla ni på ledningsnivå faktiskt läser dessa inlägg och tar innehållet till er, i era organisationer landet över. Vi är inte bakåtsträvare, negativa och besvärliga medarbetare. Vi är utbildade och engagerade specialister som måste ha ett precist verktyg med en god ergonomi i gränssnitt och funktionalitet. Ge oss det, och allt kommer att bli bra. Vi kan inte hålla på att försöka utföra neurokirurgi med smörknivar som inte ens är täljda ur stocken ännu. Ge oss ett bra verktyg, och allt kommer att bli bra. Inte bara för oss, utan för de som ska använda slutresultaten. För det är väl ändå för dem som alla biblioteksverksamheter finns till?

  Tack för ordet.

  Mikael Lindgren, Lunds UB
 • Tack Mikael, mycket väl uttryckt.
  Anna Lindemark
 • Ja, tack avdelningskollega!

  Jag kanske är den enda i Sverige men jag kommer aldrig ge upp hoppet om att man återgår till Voyager fram tills dess ett katalogiseringsverktyg värt namnet är producerat.
  Johnny Olsson / L
 • Tack för kloka kommentarer! Det enda vi vill är ju att kunna göra vårt jobb, katalogisera media och få ut till våra låntagare, men med verktyget nya Libris är det väldigt svårt just nu.
  Karin Jäppinen, GIH
 • Väldigt bra kommentarer!
  Pernilla Holmkvist UUB
 • Tack för alla kloka kommentarer - de sätter verkligen fingret på problemet!
  Christine-Charlotte Bodell, Riksarkivet/Krigsarkivet
 • Tack för era synpunkter, de är mycket värdefulla för oss!

  Bakgrunden till nya Libris, beslutet att överge MARC till förmån för BIBFRAME och inte minst de nya möjligheterna att öppna upp Librisdatat har diskuterats i många sammanhang och tas inte upp här. Några av er har reflekterat kring det faktum att det finns ett fortsatt beroende till MARC-formatet, med konvertering av BIBFRAME-poster till MARC. Det stämmer att vi befinner oss i en utmanande situation där bibliotekssystemen fortfarande använder sig av MARC och då behöver poster i det tidigare formatet. På sikt bedömer vi dock att fler och fler bibliotek kommer att utbyta länkade data, till exempel via formatet JSON-LD. Användningen av MARC som utbytesformat kommer därför successivt att minska framöver. KB planerar inte heller att utveckla något katalogiseringsgränssnitt i MARC.

  Några kommentarer kring Libris katalogisering:
  Katalogiseringsgränssnittet bygger på det länkade formatet vilket gör att terminologi och egenskaper i fälten är en direkt spegling av BIBFRAME. Vi är medvetna om att det finns tidsödande och besvärliga moment för katalogisatörerna och att produktiviteten är lägre än vanligt vilket skapar restantier. Synpunkterna kring systemets ergonomi tar vi på allvar och arbetar just nu bland annat med följande förbättringar:
  • Förenklat gränssnitt vid komplettering/berikning av förhandsposter,
  • möjlighet att kopiera uppgifter mellan olika fält, och
  • snabbare beståndsregistrering.
  De materialtyper som ännu inte fått egna katalogiseringsmallar, till exempel filmer och kartor, kommer att få det under hösten – utvecklade tillsammans med Librisbibliotekens experter.

  Vi har fått in flera önskemål om bättre information om vad som är på gång i projektet och när olika funktioner kan tänkas släppas. Vi arbetar på stegvisa förbättringar för detta som kommer att lanseras framöver.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Det är angeläget att inte bara förenkla beståndsregistreringen. En stor del av era användare ägnar sig åt att göra bibliografiska poster, och så länge det sker i ett gränssnitt som kanske speglar BIBFRAME, men definitivt inte är konstruerat på ett ändamålsenligt sätt för att faktiskt åstadkomma det som systemet är avsett att göra, är slutresultatet fortfarande helt otillfredsställande.

  Med tanke på hur mycket information och hur många önskemål som fanns för er att arbeta med innan, urholkas projektets trovärdighet varje gång ni ber om mer input utan att hörsamma den ni redan fått. Vid det här laget präglas klimatet huvudsakligen av en utbredd förtvivlan bland användarna.
  Anna Lindemark

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.