Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Validering i Libris XL

Hur ser man i Libris XL om en namnform är auktoriserat? Det verkade inte gå att validera i testversionen?
Kristina Sevo Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  I Libris XL fungerar det så att man söker upp ett namn och länkar till den auktoriserade formen. Men detta är under utveckling och fungerar bara någorlunda för tillfället i Beta-versionen. Detta kommer att fungera då systemet går i skarp drift i januari.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Hur kommer man att kunna se att länken går till auktoriserad namnform?
  Lia Fallenius
 • Hej! 

  Alla Agenter och Koncept utgörs av auktoriteter. Att namnformen blir länkad signalerar att entiteten representeras av en auktoriserad namnform, jfr. olänkad namnform som representerar lokala entiteter (ej auktoriserade).

  Mvh
  Libris kundservice
 • När man länkar namnformer till entiteter går det bara att göra det med personer som har auktoritetsposter sedan tidigare. För andra personer finns alternativet ”Skapa och länka entitet”.

  Ska vi tolka det som att det senare valet motsvarar skapandet av en enkel auktoritetspost?  De allra flesta personer i de poster för utländska verk vi hanterar saknar auktoritetspost sedan tidigare och det är inte rimligt att göra ett omfattande auktoritetsarbete för varje person. Är tanken att vi i de fallen ska låta namnen vara olänkade?


  Erik Åkesson, Högskolebiblioteket i Jönköping
 • Voyagers valideringsindex, där man får överblick över systemets samtliga förekommande namnformer, auktoriserade såväl som icke-auktoriserade, genom ett enkelt högerklick, har varit ett viktigt redskap för att avgöra lämplig namnform. Att bara kunna söka bland auktoriserade namnformer, vilket verkar vara fallet i nuläget, är en kraftig begränsning vad gäller överskådlighet.
  Petter Cederlund
 • Hej!

  Kungliga bibliotekets Auktoritetsgrupp har ännu inte uppdaterat anvisningar och riktlinjer angående auktoritetsarbetet i Libris då katalogiseringsverktyget i nya Libris fortfarande är under utveckling. Tills vidare hoppas Auktoritetsgruppen att följande kan gälla:

  Kontrollera alltid om det finns en auktoriserad namnform i Libris, länka i så fall till den. Finns det en länkbar entitet är namnformen auktoriserad (rent tekniskt), för att kontrollera den auktoriserade namnformen rekommenderas att den öppnas i ny flik.

  I den mån verksamheten tillåter är det önskvärt att det skapas nya auktoriserade namnformer för svenska personer enligt instruktioner i hjälpsektionens arbetsflöden https://libris-stg.kb.se/katalogisering/help (och RDA-anvisningar i den mån de går att tillämpa).

  För utländska personer skapas inte alltid auktoritetsposter i Voyager och att begära att det ska göras i nya Libris är inte aktuellt. Målet med utvecklingen måste vara att sträva mot länkade data fullt ut och därmed kunna dra nytta av t.ex. andra nationalbiblioteks auktoritetsposter.

  Auktoritetsgruppen återkommer med riktlinjer för hur vi ska hantera funktionen Skapa och länka entitet. Tills vidare kan tillvägagångssättet nedan användas.

  • Finns auktoriserad namnform som konstaterats vid sökning i pop up-rutan för Lägg till entitet – länka till den (se Lindgren, Astrid, 1907-2002 nedan)
  • Saknas auktoriserad namnform som konstaterats vid sökning i pop up-rutan för Lägg till entitet – stäng pop up-rutan och ange kända uppgifter i formuläret (se Johnson, Jacob, 1978- nedan).


  Saknas fält för medverkan/ytterligare medverkan läggs de till genom att klicka på +ikonen intill Medverkan och funktion, välj Medverkan i rullgardinsmenyn, klicka på +ikonen intill det tillagda fältet för Medverkan, välj Agent (upprepa för funktion), klicka på +ikonen intill Agent, välj Person i rullgardinsmenyn för Skapa lokal entitet, klicka på +ikonen inom fältet för Person och sök efter och lägg till Efternamn ; Förnamn ; Födelse- och/eller dödstid.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Gamla, felaktiga auktoritetsposter ställer till med problem. Det finns en risk att länka till en till synes auktoriserat namn, ofta pseudonymer. Estern Eduard Laamans namn är inte auktoriserat ännu men det finns ett gammalt Se även post där hans pseudonym Saar, J. spökar fortfarande.
  Hur kan jag ta bort den gamla ogiltiga auktoritetsposten för att kunna skapa en fräsch och ny post enligt RDA?
  Rayeheh Hamedani
 • Hej Rayeheh!

  Det går endast att radera agenter (auktoritetsposter) som inte är länkade. Dvs. om  agenten förekommer som länkad entitet i Instans av Verk går det inte att radera den.

  Det finns två alternativa lösningar på problemet:

  Antingen får man 1) redigera/uppdatera befintlig agent (auktoritetspost), eller så får man 2) bryta befintliga länkningar genom att radera agenten i berörda instanser/Instans av Verk, radera agenten (auktoritetsposten), skapa en ny agent och sedan länka till den.

  Hur raderas en agent? Utgå från agenten (auktoritetsposten), i redigeraläge hittas Ta bort Agent under skriftnyckeln i verktygsmenyn:


  I det här fallet med Saar, J. rör det sig om två instanser (efter en snabb koll). Rör det sig om en större mängd och arbetsbördan känns för stor går det bra att vända sig till KB:s Auktoritetsgrupp med den här typen av frågor på e-post: auktoritetsgruppen @ kb.se

  Vänliga hälsningar

  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.