Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Självstudier

Varför ordnar ni inte utbildningar?
Libris kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi erbjuder utbildning i form av självstudier där alla användare får lära känna systemet i form av användartester. Användarna tar själva ansvar för att delta och lära sig.

  Ett stöd i katalogiseringsgränssnittet hjälper den som beståndsregistrerar eller katalogiserar sällan. För den som istället katalogiserar ofta, på en avancerad nivå eller jobbar med att ta fram praxis och rutiner, är det lämpligt att redan nu bekanta sig med datamodellen. Vi har därför tagit fram ett introduktionsmaterial ämnat för självstudier. Texten publiceras på KB.se och bloggas om på Librisbloggen. Den ger grundläggande kunskaper om BIBFRAME 2.0 och KB:s mappning av MARC21, länkad data samt visionen bakom övergången. Materialet kompletteras successivt under hösten. Användare med olika behov ska kunna välja lämpligt material och med det få en grund att stå på inför nya Libris.

  Gränssnittet tas fram av kvalificerade interaktionsdesigners som är experter på användbarhet och under hösten har du som användare möjlighet att delta i tester av gränssnittet. Det ger oss värdefull feedback för det fortsatta jobbet inför övergången. När vi framöver ska utveckla ny funktionalitet och nya tjänster kommer vi fortsatt att bjuda in användare att delta på olika sätt. Alla ges därmed möjlighet att bekanta sig med det nya systemet samtidigt som de kan hjälpa till att göra det så bra som möjligt.
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Inom kort kommer vi vara klara med de funktioner som definitivt behöver vara på plats vid releasen. Därefter kommer vi att finputsa och testa vidare och ta in kommentarer från alla som vill. Detta kan innebära att ändringar görs även under denna period, men de bör snarast vara mindre ändringar eller korrigeringar av allvarliga fel (vilket vi hoppas inte kommer behövas).

  Alla användare bjuds under denna period in att göra tester som motsvarar arbetsuppgifter i systemet. Vi erbjuder alltså självstudier där användare får lära känna systemet i form av användartester. Användarna tar ansvar för att delta och lära sig.

  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Hej!
  Vi eftersöker mer praktiskt utbildningsmaterial och genomgångar av katalogiseringsverktyget.

  Informationen på sidan ”Introduktion till nya Libris och XL” är bra. Den ger oss möjlighet att förstå bakgrund till mycket och introducerar företeelser och begrepp.
  Testerna som ni hänvisar till är i grunden en bra idé. Men dessa har ju inte varit så många och några fler nu innan jul kan väl bli allt för många med tanke på att det snart är lansering. Inte i den omfattning vi anser är nödvändig.

  Det är svårt att på ett givande sätt genomföra tester om man inte har en grund i hur verktyget är uppbyggt.
  Vår bild är att testerna handlar om att ni ska se vad som fungerar och att vi ska komma med synpunkter. Och det är inget fel i det. Det är såklart nödvändigt. Men det går inte att likställa testerna med utbildning. Vi välkomnar självstudier men tiden är knapp.
  De kortare informations/introduktionsfilmer som ni lagt ut kan vi inte se riktig se vem de riktar sig till. För oss katalogisatörer ger de inte något mer än att man ser hur det hela ser ut.

  Vi efterfrågar en mer gedigen genomgång utifrån formulärets olika delar, avsnitt och innehåll samt därtill relaterat vokabuär.

  I filmen ”Lägga på bestånd” sägs ”För att lära dig mer om hur sökningen funkar kan ni titta på filmen sök”. Filmen ”Sök” handlar i vårt tycket inte egentligen om att lära sig utan är en visning av att man kan söka. Där talas exempelvis snabbt om att man kan välja instans, verk, men inte vilka följder sådana val får.
  Filmen ”Lägga på bestånd” är även den mest in introduktion av hur man lägger på bestånd. Om den verkligen ska utbilda behöver vi veta mer, exempelvis om de olika formulärdelarna ”Anmärkning”, ”Benämning” ”Värde” Vad menas med dessa? Och vad skiljer dem åt?

  Detta är bara exempel för att visa på våra behov.
  Vi vill helt enkelt veta mer om hur och varför och vad.

  I vanliga fall har Libris kurser i hur man lär sig katalogisera. Gedigna utbildningar över ett par dagar. Att nu inte ge oss ordentlig chans, både tids- och materialmässigt, att lära oss ordentligt tycker vi är mer än olyckligt.

  Vi håller på att lära oss RDA samtidigt. Där finns det ett gediget utbildningsmaterial, både vad gäller bakgrundsinformation och praktisk information i form av text och video.

  Mattias Hedberg
  Högskolebiblioteket i Jönköping
  Mattias
 • Läser man "Överenskommelse angående deltagande i Libris samkatalog" som KB ingått med de deltagande biblioteken, står det i kapitel 3.1 "KB:s åtaganden" att KB ska "svara för att det anordnas nödvändig utbildning."
  Jag håller med föregående talare - tester är inte samma sak som utbildning.
  Daniel Pop

 • Materialet för självstudier kommer fortsatt framåt successivt kompletteras, och hjälpen i gränssnittet kommer att berikas med mer information. Det här är ett löpande arbete som baseras på respons från användartesterna. I gränssnittet hittar ni under "Verktyg" funktionen "Förhandsgranska MARC21" vilket kan vara behjälpligt under en övergångsperiod.

  Inför övergången till nytt format är det många katalogisatörer som behöver utbildning, och det mest effektiva sättet att nå ett stort antal användare är i det här fallet att ta fram ett pedagogiskt arbetsflöde, hjälp i gränssnittet och material att på egen hand höja sin kompetens och sina kunskaper om format och vokabulär.

  id.kb.se kommer att uppdateras i samband med produktionssättningen, och där hittar man mappning mellan formaten.
  Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.