Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stöd och hjälp i samband med övergången

Hur ska jag lära mig nya arbetssättet?
Libris kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Ett stöd i katalogiseringsgränssnittet hjälper den som beståndsregistrerar eller katalogiserar sällan. För den som istället katalogiserar ofta, på en avancerad nivå eller jobbar med att ta fram praxis och rutiner, är det lämpligt att redan nu bekanta sig med datamodellen. Vi har därför tagit fram ett introduktionsmaterial som publiceras på KB.se och bloggas om på Librisbloggen. Texten ger grundläggande kunskaper om BIBFRAME 2.0 och KB:s mappning av MARC21, länkad data samt visionen bakom övergången. Materialet kompletteras successivt under hösten. Användare med olika behov ska kunna välja lämpligt material och med det få en grund att stå på inför nya Libris.

    Den 16 november anordnar Libris en användardag. Läs mer på Kungliga bibliotekets webbplats. Det är viktigt att du som använder Libris har den information du behöver för att övergången ska bli smidig. Användardagen kommer därför att bli en innehållsrik dag. Vi kommer att ge en aktuell bild av läge och tidsplan i projektet. Vi visar upp det nya systemet och ger en glimt av alla de möjligheter till utveckling som nu öppnar sig.

    Gränssnittet tas fram av kvalificerade Interaktionsdesigners som är experter på användbarhet och under hösten har du som användare möjlighet att delta i tester av gränssnittet. Det ger oss värdefull feedback för det fortsatta jobbet inför övergången. När vi framöver ska utveckla ny funktionalitet och nya tjänster kommer vi fortsatt att bjuda in användare att delta på olika sätt.
    Maia Dexander Införandeaktiviteter
  • Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.