Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Startversionen och "verkliga katalogiseringar"

Hej,
"Syftet är att katalogisatörer på Librisbiblioteken ska kunna prova att katalogisera i nya Libris och att vi tillsammans kan verifiera verkliga katalogiseringar och andra funktioner."
"Inga poster i nuvarande skarpa Libris påverkas av testerna. Det är alltså fritt fram att ändra i posterna, skapa nya poster, eller ta bort uppgifter. Samtlig data omindexeras, läses in på nytt i samband med produktionssättningen."

Förstår jag rätt av ovanstående citat, från dagens inlägg i Libris-bloggen, att om jag väljer att katalogisera i nya Libris, under de kommande veckorna, så försvinner denna information när datan omindexeras? Det vill säga, jag ska bara "testa", trots att det står ovan att vi ska "verifiera verkliga katalogiseringar"? Så om jag t ex primärkatalogiserar en post i nya Libris, och lägger bestånd, måste jag sedan katalogisera den i Voyager, för att posten ska finnas med vid produktionsättningen? Eller kan jag göra något för att posten ska finnas med när nya Libris har satts i skarpt läge?Ulrika Orloff, Internationella biblioteket, Medieenheten SSB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Förtydligande: Samtliga katalogisering i den startversion som ligger ute för test kommer inte att sparas.

    Den skarpa övergången från Voyager till XL sker mellan 4 till 11 juni.

    Hälsar,
    Maia
    Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.