Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stämmer verkligen hjälptexterna i arbetsflödena?

Om man läser hjälptexterna, de s. k. arbetsflödena som ligger under "hjälp" inuti nya Libris Katalogisering, ser man att de inte alltid stämmer överens med t ex en post som är gjord utanför systemet. Man kan t ex se att andra fält använts (eller har kodats till), att använding av Primär utgivning och Utgivning, Datum och År mm, mm skiljer sig åt. Det vore önskvärt med mer precisa instruktioner, i stil med dem i gamla Verktygslådan, som inte leder till tveksamheter kring fältanvändning/fältval i nya Libris Katalogisering. Just nu är det väldigt många oklarheter, och eftersom gränssnittet är så otroligt tungarbetat kan jag se en klar risk att man gör misstag som leder till felkodad data, eller rentav att man börjar chansa på vad som är rätt. Alltså: Mer precisa och utvecklade arbetsflöden/instruktioner/hjälptexter, gärna skrivna av katalogisatörer, är önskvärt. Har ni planerat för tydligare hjälptexter och utbildning?
Mikael Lindgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din respons angående hjälptexterna. Vi är insatta i att det finns oklarheter i texterna i hjälpsektionen.

  Teamet som arbetar med det här är katalogisatörer på KB och de arbetar kontirnuerligt med att utveckla texterna. När en förändring sker i gränssnittet, med formatet eller med någon annan komponent som påverkar arbetsflödena, så uppdateras hjälptexterna så snabbt som möjligt.

  Vi kommer att fortsatt framåt arbeta både med innehåll, struktur och användbarhet i katalogiseringsgränssnittets hjälpsektion.

  Hälsar,
  Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.