Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Specialtecken

Hur ser det ut med specialtecken i Libris XL? Alltså, andra språks specifika bokstäver och tecken. Hur får man fram dem i Libris XL?
Kristina Sevo Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Kommer inte finnas något för detta i gränssnittet. Det kommer gå att klistra in specialtecken, men om man vill skriva på annat språk så får man installera ett sådant tangentbord på sin dator.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Klistra in? Så programmet kommer att acceptera olika format från alla möjliga källor och visa dem på ett korrekt sätt i webbgränssnitten i Sveriges bibliotekskataloger?

  Kristina Sevo
 • Hej!

  Ja, nya Libris klarar av alla kände tecken.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Kommer det vid releasen även att gå att söka på ord med alla kända tecken, vilket inte går idag? Titeln "Bajki różne" går inte att söka, vara sig med eller utan diakriter (Bajki różne, Bajki rozne). Det går att söka på ISBN. Väljer jag Polen i Andra källor går den varken att söka fram med diakriter, utan diakriter, eller på ISBN eller andra ord, men det beror kanske på att sökning i denna källa inte fungerar överhuvudtaget. Väljer jag däremot LC i Andra källor går det att söka på titeln både med och utan diakriter - vilket alltså idag inte går då jag valt Librisfliken.
  Ann-Sofi Cullhed
 • Hej!

  Frågan hänvisar till två olika typer av sök.

  Vid sökning i andra källor (det som i Voyager heter Remotesök eller Metaproxy) är det i allmänhet fördelaktigt att söka på ISBN. Om inte ISBN finns är det nödvändigt att specificera sin fritextfråga så mycket som möjligt. Söktips för andra källor finns att läsa på http://www.kb.se/libris/katalogisering/Metaproxy/#s%C3%B6ktips

  Vid produktionssättning av XL kommer sökfunktionen ännu inte vara helt anpassad. Relevansordningen är till exempel inte fullt utredd, inte heller användning av specialtecken. Vid en första release kan det alltså vara bra att använda webbsök som ett stöd vid sök, eftersom träfflistan inte kommer fungera exakt så som den gjort i Voyager.

  Sök kommer att finjusteras och anpassas till verksamheten i kommande releaser.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Jag gjorde en sökning på De fattiga i Łódź med och utan specialtecken och med och utan inledande ordet "De" som egentligen borde utelämnas. Jag fick ingen träff med något av de fyra alternativen. Om jag däremot sökte på "De fattiga i Lódz" och "Fattiga i Lódz", d.v.s utan stunget "L" och "z" med accent, fast med "o" med accent, fick jag i båda fallen en träff som såg relevant ut på en träfflista med ett tiotal poster. Det var en ljudboksupptagning med stavning "Lódz". Jag är medveten om att vi i nuläget bara söker i en testdatabas och det är svårt att veta vad man kan förvänta sig att finna, men jag tycker ändå att min sökning illustrerar problemet att man inte kan vara säker på att man har uttömt sökmöjligheterna. Att systemet i nuläget tydligen gör skillnad på "o" med och utan accent, vilket kräver exakt inmatning är inte särskilt praktiskt. Att vara hänvisad till webbsök för att belägga poster kanske inte räcker till, om man ändå måste få fram posten man söker i XL med en sökfunktion som inte är färdigutvecklad.
  Petter Cederlund
 • I katalogiseringsgränssnittets Hjälp-sektion finns information om specialtecken.
  https://libris.kb.se/katalogisering/help/search-04-special-chars


  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Jag får fortfarande olika träfflistor när jag söker på "fattiga i Łódź" utan respektive med specialtecken -det övervägande antalet träffar återfinns i sökningen med specialtecken vilket är opraktiskt. Den svenskspråkiga romanen i bokform återfinns långt ner på listan, efter ett antal utländska översättningar vilket inte heller känns rimligt.

  Petter Cederlund
  Petter Cederlund
 • Hej!

  Vi känner till problematiken och det är högt prioriterat i kommande utveckling.

  Mvh

  Libris kundservice
 • Hur går det med specialtecknen - kan ni säga något om när detta besvärliga problem kan tänkas bli löst? Det går ju inte ens alltid att söka på en så enkel och vanlig diakrit som akut accent, och det går då inte heller att söka om man utelämnar diakriten. "Poétique de Vigny" går inte att söka, inte heller "Poetique de Vigny". Detta handlar alltså inte om sökning i andra källor, utan i Libris. Söker jag bara på ordet "poétique" kommer andra titlar fram, kanske för att de katalogiserades i Voyager? Hur som helst hoppas jag att problemet snart får sin lösning.

  Vänliga hälsningar,
  Ann-Sofi Cullhed
 • Hej!

  Problemet är känt, är högt prioriterat och det kommer sannolikt implementeras en lösning under hösten.

  Vänliga hälsningar
  Libris kundservice
 • Då jag ska validera Namnformen Næss, Arne i XL för att finna en eventuell länkad form borde det vara möjligt att få träff genom att skriva Naess, så som det fungerar i webbsök. Det ger dock inga träffar och jag är tvungen att leta upp och klistra in "æ" i Teckenuppsättning för att få träff. Jag har helt slutat göra sökningar i XL, använder bara webbsök, men vad gäller valideringar/länkningar är jag ju tvungen. Det finns utrymme för förbättringar.
  Vänliga hälsningar
  Petter Cederlund
 • Hej Petter och tack för dina synpunkter.

  Du har absolut rätt i att det finns utrymme för förbättringar, och de kommer. Specialtecken är ett problem och det faktum att det vid sökning inte ger träff på variantnamn är ett annat. I releasen som kommer nästa vecka finns förbättringar av sökfunktionen på startsidan med och till kommande releaser måste fokus för sökförbättringar också flyttas till sidorutan där valideringar/länkningar görs.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Se inlägget Förtydligande kring problematiken med diakriter och andra specialtecken i nya Libris i tråden https://kundo.se/org/librisxl/d/diakriter-och-originalskrift-pa-icke-latinska-spra/

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.