Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Semantisk koppling i LIBRISXL

Skall Länkad data bli verklighet så bygger det på att saker som är samma som kopplas ihop etc.

Jag gissar LIBRISXL är inne i en städfas men undrar ändå

 • August Strindberg tr574vdc33gk2cc
  • har se även sv.wikipedia.se dvs. INTE samma som (owl:sameas) eller SKOS:exactMatch 
  • se även = seeAlso indikerar i min värld en mycket svag koppling jmf rdfs:seeAlso "is used to indicate a resource that might provide additional information about the subject resource"


Skall Länkad data fungera så är min erfarenhet att dessa kopplingar görs med omsorg

Se även fundering hur osäkerhet i kopplingar kan hanteras länk FB Museer

Magnus Sälgö Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lesson learned från OCLC efter att ha testat Länkad data med Wikibase "Creating Library Linked Data with Wikibase: Lessons Learned from Project Passage"
  Magnus Sälgö
 • jag ställde frågan om engelska menyer 10 Jun 2018 i LIBRIS XL som inte verkar planeras för...

  Det snygga med OCLC test av Wikibase är att där visar dom att stöd finns för böcker/titlar/författare på flera språk och saker kan visas på kinesiska/hindi etc. beroende på inställningar i läsaren.... eftersom Sverige idag 2019 har som andra språk arabiska känns detta en viktig aspekt som jag inte ser hanteras i dagens LIBRIS XL

  sidan 36 i rapporten:  En av de stora fördelarna med länkad data är just enkelheten om man gjort en bra design att införa denna flerspråkighet se mer exempel FB . Utmaningen är att hitta översättningar men en plattform som Wikidata/WIkipedia ha idag en stor bas av användare som bygger upp denna kunskap och som är gratis att använda CC-0 No rights reserved


  Magnus Sälgö
 • Hej!

  De semantiska kopplingar man i dagsläget kan se bygger ofta på de slutsatser som kunde göras vid konverteringstillfället från MARC21. Det kommer krävas fortsatt arbete med städning och underhållspraxis för att det ska bli mer användbart i ett semantiskt system, eftersom datan i många fall från början inte var skapad med det i åtanke.

  Externa http-länkar i MARC, givet formatets långa historia, växte i första hand fram för att kunna peka på elektroniska dokument, och naturligtvis ska inte personen vara owl:sameAs den svenska artikeln om densamme på Wikipedia. En owl:sameAs till http://dbpedia.org/resource/August_Strindberg eller http://www.wikidata.org/entity/Q7724 skulle sannolikt vara korrekt, men där går rimligen gränsen.

  Vi ser allvarligt på betydelsen av owl:sameAs, och använder dem f.n. sparsamt, nästan uteslutande för att stödja alternativa URI:er som vi förfogar över. Vi ser över möjligheten att använda skos:exactMatch för generell matchning av identitet, även för "riktiga ting" (d.v.s. inte bara skos:Concept).

  Relationerna vi ser nu är således ofta inte tillräckligt detaljerat angivna för att säga nånting mer än den medvetet vaga koppling som indikeras av en rdfs:seeAlso utan kommer kräva maskinell körning och andra typer av insatser för att skapa mer exakta relationer framgent.

  Apropå identitet så är det viktigt att påminna att Libris katalogisering inte är en tjänst för slutanvändare utan är, trots att den är öppen, i första hand till för katalogisatörer vid Librisanslutna bibliotek. Vi vill därför klargöra att den formella URI:n för personen August Strindberg i XL är https://libris.kb.se/tr574vdc33gk2cc#it.

  (När det gäller landningssidor på olika språk vore det förstås bra, men är inte prioriterat i dag.)

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Tackar för svar. När det gäller personer är detta trivialt och ni har även Libris URI på Wikidata som kan hjälpa till.

  Tror dock detta inte är trivialt då vi pratat om ex. Stegeborg där Wikipedia pekar på platsen idag och över tid, Riksarkivet Tora pekar på en bebyggelsepunkt, RAÄ pekar på en fornlämning och skulle jag vilja se Libris ha ämnesord för
  • Platsen Stegeborg
  • Fornlämningen Stegeborg
  • Slottet Stegeborg etc...
  I Wikidata börjar nu vi koppla in Alvin, RAÄ, Tora men det skadar nog inte om vi pratar ihop oss och delar visioner...

  Se mer lite förvirrade tankar https://twitter.com/salgo60/status/1161693271418163201?s=21

  Min önskan är att vi kan koppla ihop alla dessa mer eller mindre liknande begrepp/domäner
  Magnus Sälgö
 • Jag är på Wikimania 2019 och pratar med olika personer från GND, KB Holland etc... jag tror vi bör ha en gemensam fundering över hur vi kopplar ihop folk. Tittar vi historiskt på "August Strindberg" så finns han som VIAF 54154627där det är "samma som"dvs. det blir lite ologiskt att LIBRISXL -> Wikipedia är "see also" och LIBRISXL -> LIBRIS -> VIAF -> Wikidata -> WIkipedia -> sv:Wikipedia är "samma som"

  Skall detta fungera så även om det är bara katalogiseringspersoner som läser dessa databaser så bör det vara en tydlighet med vad som menas med "samma som" och hur ett VIAF record översätts till Länkade Data så bör det vara konsistent med hur dagens auktoritetsdata beskriver relationer.....

  Steg 1 är att vi börjar ha denna dialog och att verktyg som denna diskussion finns.... sedan ser jag att diskussioner måste föras per objekt i respektive katalog och att ändringar bör vara spårbara

  Exempel på saker som upptäcks då man kopplar ihop är hur vi ser mer och mer troliga dubletter i Libris, Alvin.... här behöver vi ha en dialog och säga om det är dublett eller inte eller om vi inte vet eller inte bryr oss...

  Magnus Sälgö
 • Exempel hur jag kopplar "ämne / samma som" för en bok dvs. de personer vars gravar beskrivs i Libris 19512784 (LIBRISXL  sb4gvs0409cgrd8) är samma som Wikidata personer länk sökning i Wikidata och vice versa (GITHUB)... det är då Länkad data ger mervärde att man enklare kan upptäcka saker.... börjar man införa osäkerhet om "samma som" i LOD för något så enkelt som August Strindberg med förklaring vem han är på 71 språk så rasar hela konceptet är min tro.... jag inser att Rom inte byggdes på en dag men principer/tanken bör vara rätt dag 0. Lika förvirrande är att DBpedia länkas samma som August Strindberg då DBpedia bygger på information från Wikipedias infoboxar där Wikipedia är som sagt see also.....

  Samma fråga men visa bara personer beskrivna i Riksarkivets SBL
  Annat bra exempel är hur vi nu kopplar in Uppsala Universitets Alvin i Wikidata och kan se fantastiskt många kopplingar se Phabricator T225522 och att dessa kopplingar blir intressanta när andra aktörer kopplar in sig som iNaturalist en app där jag kan samla bilder på växter djur.... iNaturalist håller reda på vilket Wikidata id (Qnummer) en växt har och Wikidata vet för många arter vem som skrev om arten först dvs. då kan jag

  1. Ta en bild på växten
  2. iNaturalist förslår med maskininlärning vilken växt jag hittat som sedan förfinas av andra användare
  3. i WIkidata kan jag sedan se vem som skrev först om denna art länk
   1. sedan kan jag se källor om denna person i Alvin, böcker i Libris etc...
   2. MEN hade Alvin/Libris även haft bra metadata om brev som som ex. Linne skrev om en viss art kunde vi få se dessa brev....
    se mina kommentarer om Alvin (Phabricator T226099)
  • Mer info från helgens Wikimania med inspelningar finns Wikimania_2019_videos intressant var att folk flög in från Kalifornien, OCLC, Google för att vara i Stockholm och se vad som sker.... jag pratade med Google Danmark som jobbar mot Wikidata och motivering var att dom själva kan inte ha den domänkunskap som en verksamhet har modell Wikipedia rörelsen. Eftersom detta med kunskapsgrafer är så komplext så har Google numera anställt han som skapade Wikidata Denny Vrandečić och han ingår på deltid i denna grupp....dvs. skall saker som detta fungera behövs tydlighet och ny kompetens eftersom ingen gjort detta innan.... ser samma mönster i Wikidata att de flesta som gör skillnad har doktorerat i Teknisk fysik...

   Exempel hur Google jobbar med Wikidata dvs, ändringsströmmen i Wikidata läses och förändrar sökresultatet 20 minuter senare.   här har Google läst koordinater via Wikidata och kopplar in karta, bilder, recensioner och ändrar sitt gränssnitt jmf gammel Libris är det Skansen som text som visas under Särskilda museer dvs. det är en enormt steg som skall tas börjar man redan tveka om "samma som" så blir resan lång....  • Det känns som koppla ihop exploderar Wikidata har idag 4000 externa kopplingar och cirka 100 nya kommer varje månad, där en är LIBRIS XL min tro är att mycket kommer att ändras men det finns enorma mervärden om detta görs rätt med en organisation som har rätt fokus...

   men precis som vi samlades i helgen 900 personer från 60 länder i Stockholm bör nog Riksarkivet SBL, Libris etc. börja peka på varandra och koppla ihop sig och se vilka mervärde ni kan ha.... är min tro... lycka till


  Magnus Sälgö
 • Annat exempel 2011 där ni pratar om August Strindberg

  https://youtu.be/eY2eAKS_OrU?t=1825
  min gissning är att ni blandar ihop TRUST med Wikipedia med "samma som" tar vi inte tag i dessa saker och hittar en tydlighet mellan hur LIBRIS, OCLC beskriver saker..... blir det bara pannkaka.... och den vision som finns att andra skall göra applikationer med biblioteksdata kommer inte att ske för ni är för otydliga....

  Det som hänt sedan denna film från 2011 är nu att Wikidata och Wikibase tagits fram. Wikidata passerade i veckan en miljard editeringar  och OCLC, GND, franska nationalbiblioteket utvärderar #Wikibase dvs. skall man passa in i detta är datakvalitet viktigt... och ha källor för det man påstår

  August Strindberg beskrivs nu som https://w.wiki/7RN i Wikidata objekt = Q7724


  och det finns 111 externa identifierare för August Strindberg se testaugust  Se exempel på nya externa identifierare som skapas i WD

  Magnus Sälgö
 • Ny dyker Bygdeband upp med ny modern plattform och snyggare kartor....

  Känns som LIBRISXL borde kopplas in i detta... att en Hembygdsförening enkelt kan hitta vilka böcker som beskriver saker i deras närmiljö....

  Vi (Wikidata) kommer som steg 1 koppla
  * distrikt
  * församling
  * kommuner
  * troligen även personer

  Fråga: Har ni tankar om Länkad data och Bygdeband så delta gärna i diskussionen

  GITHUB WikidataBygdeband  gissar att projektet inte har oändligt med pengar så det är nu som det finns programmerare att prata med ....

  Magnus Sälgö
 • Ny gör vi en POC med gamla kartor

  Fråga: finns det planer att koppla LIBRIS ämnen till koordinater så vi på en gamla karta kan en hembygdsförening fä upp vilka platser LIBRIS har katalogiserat böcker om

  Vi behöver då ett API hämta LIBRIS ämnen för en koordinat

  * Se POC med gamla kartor https://jsfiddle.net/salgo60/0L3ofn9h/embedded/result/

  Exempel Karta över VISBY där jag ser att vi får från LIBRISXL alla platser som det finns böcker om eller alla platser ni har kategoriserat med böcker  Samma med karta "Svenska Expeditioner till Spetsbergen och Jan Mayen utförda under åren 1863 och 1864 af N. Dunér, A. J. Malmgren, A. E"

  där man skulle kunna tänka sig att även böcker om expeditionen dyker upp
  Magnus Sälgö
 • Uppdaterat user case se issues/13

  Magnus Sälgö

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.