Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

RDA-anpassning av katalogposter från DiVA till Libris

Generella krav för RDA-poster från DiVA 
Sammanställt av Lena Hagberg, Anna Björnberg, Lia Fallenius (SUB), Eva-Lisa Holm Granath (LiUB) och Helena Lindblom (UmUB)

Vi har sedan förra året en dialog med DiVA och KB om detta, främst med fokus på katalogposter för avhandlingar. Vi har skickat nedanstående till representanter där, men tänker att det kan vara av intresse för fler bibliotek att veta att dessa frågor drivs.  

För tryckta och elektroniska monografier ska följande finnas:
  • Regler för deskriptiv katalogisering: i
    Katalogiseringsregler: rda
  • Katalogiseringsspråk: svenska
  • Länkad funktionskod för medverkande författare
  • Omfång (tryckt): “s.” ska bytas ut till “sidor”
  • Omfång (elektronisk): ska vara ”1 onlineresurs (xxx sidor)”
  • Länkad Innehållstyp
  • Länkad Medietyp
  • Länkad Bärartyp
Verksamhetskritiskt för e-pliktsposter
UPPHOVSUPPGIFT:
(Motsvarande MARC 245 #c) ska finnas med då det är ett kärnelement i RDA (RDA 2.4.2). Anvisningarna för katalogisering (RDA) - arbetsflödet för tryckta monografier - säger att upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln är ett kärnelement och ska anges.
SERIEMEDLEMSKAP:
Numrering inom serie ska finnas med då det är ett kärnelement i RDA (RDA 2.12.9). Anvisningar för katalogisering (RDA) - arbetsflödet för tryckta monografier - säger att huvudtitel till serie, numrering inom serie, huvudtitel till underserie och numrering inom underserie är kärnelement.
ANMÄRKNING:
Ta bort dubblering av fält med exakt samma information, maskinellt. Vi förstår inte hur dubbletterna genereras, varifrån de kommer i DiVA.
Exempel: v421ng4rscthc3sf (LiUB), fprwd2twcnktz69j (SUB)
Hur kommer det sig att det finns olika språk för olika DiVA-instanser?
I DiVA väljs examen från en rullista på svenska eller engelska.
ÄMNE:
Vi önskar endast nivå 3 på HSV:s ämnesord från DiVA. Posterna blir “nerlusade” av oanvändbara generella ämnesord (på nivå 1 och 2). De ger inget mervärde vid sökning.
Forskningsämne i DiVA bör inte ha ämnesordssystem specificerat i katalogposten (till exempel ”su” och ”umu”) eftersom de inte kommer från kontrollerad lista. Forskningsämne bör läggas i 653 (indexterm - okontrollerad) och inte i 650.
Exempel: fprwd2twcnktz69j
MEDVERKAN OCH FUNKTION:
Institutionsnivån bör alltid finnas med. För UmUB och SUB fungerar det inte (endast fakultetsnivå finns med) medan det fungerar för LiU där båda nivåerna kommer med.
Forskargrupp ska inte synas i katalogposten.
TAGGAR:
Ta bort eventuella taggar, exempelvis <p> och <em>.
Exempel: fprwd2twcnktz69j
Önskvärt 
ANNAT BÄRARFORMAT:
Mycket önskvärt är att få igång funktionen att kunna länka mellan poster på ett effektivt och funktionellt sätt, förslagsvis med LibrisID. Det vore även bra att kunna se utvalda fält, till exempel titel, när id:t länkats in.
Se inlägg i supportforum: https://kundo.se/org/librisxl/d/berika-fran-id-utover-berika-fran-mall/   
LOGGFILER VID FEL:
Vi önskar loggfiler över poster som inte gått att matcha in.
WORKSHOP:
Vi önskar workshop om hantering/matchning/visning av e-pliktsposter från DiVA till Libris.
Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.