Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Produktionssättning

Hur sker själva bytet? Kommer Libris ligga nere en tid?
Libris kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Förändringen kan beskrivas som att katalogen flyttas från en gammal bräcklig grund till ett modernt fundament. På den nya tekniska plattformen blir systemet flexiblare och vi kan framöver utveckla nya tjänster. Formatet bygger på BIBFRAME 2.0 och öppna länkade data och därmed kan vi göra informationen i Libris begriplig för resten av internet. Det här skapar nya vägar in till biblioteken och lyfter fram den skatt av information vi har. Vi bibehåller samma höga datakvalitet och detaljerad metadata men det nya formatet ger nya möjligheter till förbättra datakvalitet och att kunna utveckla nya tjänster. Libris ger nya möjligheter för både forskare och bokläsare. Övergången är planerad att ske första veckan 2018. Från den 2 januari och en vecka framåt då själva skiftet sker, kommer endast Libris webbsök att vara tillgängligt.
    Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.