Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Problem med och önskemål för poster för digitaliseringar

Hej,
fortfarande gäller ju att en digitalisering ska ha en egen katalogpost. Dock finns det flera bekymmer med detta i Libris katalogisering, varav dessa två är tämligen markanta, tillsammans med det faktum att man måste ha ett arbetssätt som är väldigt, väldigt komplicerat. Så jag och mina kollegor skulle gärna vilja veta om detta kommer att förbättras i kommande version(er), eller om ni kan rekommendera någon work-around.

1) I en post för en digitalisering (läs: en digitaliserad bok) behöver man lägga in uppgift om att det är ett digitalt faksimil, vem som utfört digitaliseringen och när. Detta gjordes tidigare i fält 533, delfält a, b, c och d (i vårt fall). Se t ex post 16211609, Beschryvinge der duyven... Detta kommer i nya Libris ut som Reproducerad som - Instans - Beskrivning - Produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning - Plats - Agent - Datum. Detta går inte att återskapa. Det finns bedrägligt snarlika fält, men inte dessa. Så det fungerar bara att lägga in det första ledet Instans-Beskrivning. Resten kan jag inte lägga in så att det blir synligt. Och vi måste visa vem som utfört digitalisering och när. Så det enda möjliga sättet att skapa en korrekt post för en digitalisering i nuläget är att a) skapa en ny post utifrån mallen för e-bok. b) i denna kopiera in fältdata från posten för den tryckta förlagan, och sedan c) kopiera ovanstående "533" från en gammal post och klistra in. Vi hittar inget annat sätt att skapa en korrekt post, och det tillvägagångssättet är ju alldeles för oergonomiskt och komplicerat.
Kan ni få dessa fält att fungera, eller kan ni rekommendera andra fält att använda istället? Eller ska vi vänta med att skapa poster för digitaliseringar, men i så fall hur länge? Tacksam för råd kring detta.

2. Man ska ju också göra en korshänvisning mellan posten för digitaliseringen och posten för den tryckta förlagan. Tidigare gjordes detta med fält 776. Numera med Annat bärarformat. Problemet här är att man endast kan använda ISBN som länkning/länkmål. Man kan inte som tidigare, i delfält w, använda bib-id som länkmål. 90% av det vi digitaliserar utgörs av äldre tryck som saknar ISBN. Alltså kan jag inte skapa ett länkmål överhuvudtaget. Jag kan lägga in Annat bärarformat - titel och år, men inget annat. Ingen länk. Inte heller huruvida det är en digitaliserad version eller originalversion jag vill peka på. I Libris webbsök kommer detta ut i högerkolumnen som "Andra versioner" och en grå, icke-klickbar titel. Känns en smula meningslöst. Den informationen är heller inte tillräcklig för att kunna hoppas på någon framtida mappning som löser problemet. Jag har på annat håll fått höra att 776 #w inte alls kommer att konstrueras alls av er i Libris katalogisering. Stämmer detta? Och hur rekommenderar ni att vi arbetar runt det problemet i så fall.

Jag hoppas att det går att finna ganska snara lösningar, som det ser ut nu har vi ett par hundra digitaliseringar som väntar på poster...
Mikael Lindgren, Lunds UB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Rättelse: Det är inte möjligt alls att återskapa fälten för vem som utfört digitaliseringen och när. Inte heller genom att kopiera och klistra in dem från en befintlig post.
  Mikael Lindgren, Lunds UB
 • Hej Mikael.

  Delar av problemet går att lösa med hjälp av funktionen Berika från post - Från ID. Om du utgår ifrån mallen E-bok för att få rätt typ kan du sedan berika från ett id som innehåller de egenskaper du behöver. Du får sedan korrigera uppgifterna som följer med vid berikningen samt komplettera med metadatan från instansen för den tryckta. Det är givetvis inte heller det en optimal lösning...

  Vad gäller länkning mellan instanser hänvisar vi till den instruktion som finns i den generella hjälptexten för Instans under rubriken Annat bärarformat. Vi känner inte till att frågan inte kommer att behandlas av projektet, däremot att det är problematiskt vilket förklarar att det drar ut på tiden.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Vore mycket bra om den hjälptexten snart publiceras, även om inte alla funktioner är på plats.
  Ann-Sofi Cullhed
 • Hej!
  Här i Umeå har vi precis börjat jobba med att skapa egna mallar för just digitiseringen (och för beståndsposter) genom att spara ner poster. Det verkar funka bra och sparar tid.
  Som du beskriver, Mikael, är det ju en väldigt krånglig process att skapa elektroniska poster för digitisering, särskilt om de ska vara enligt ISBD.

  Kortfattat så gör vi så här:
  • Utgår från en tidigare post som innehåller de fält vi behöver
  • Kopierar den och i redigerarläget tar bort instans-specifik information, hela instans av verk-fältet (annars fungerar det inte att berika av ngn anledning) och länkning i annat bärarformat. Sen, utan att spara posten till Libris, laddar vi ner den via verktyg- Ladda ner JSON-LD (Inkl. osparade ändringar.
  • När man sedan ska skapa en post för en digitiserad version väljer man alternativet från fil under skapa ny i Libris XL och laddar upp sin mall, då finns alla ”specialfält” som reproducerad som med i den form vi sparade ner filen. Sedan berikar vi från den tryckta posten via Berika från post- Från ID. Det går också att ladda ner JSON-LD-filen av den tryckta och berika från fil.
  Jag har en lite längre och mer detaljerad manual vi skrivit för både digitaliseringspost och beståndsposter som vi kan skicka om intresse finns.

  Katti Ottosson, Umeå UB
 • Hej!

  Tack för intressant tips - som vi helt klart ska testa!

  Vi har hittills valt ett snarlikt men ändå annat angreppssätt: Vi har utgått från Skapa ny - ebok, och med hjälp av olika Autohotkey-skript raderat och lagt till fält och fältinnehåll efter behov, och sedan valt Berika från id, och berikat från posten för den tryckta boken. Det fungerar ok, men er modell verkar ju mycket mera effektiv.

  Fascinerande detta, att vi sitter från norr till söder och provar oss fram till vilka arbetssätt som verkar smidigast. Jag har -fördomsfullt, medges - inte gett mig på att prova berikning från fil. Har tänkt att en så pass avancerad funktion nog ändå inte fungerar.

  Igen, tack för jätteintressant tips! Allt gott,
  Mikael
  Mikael Lindgren, Lunds UB
 • Katti: jag är intresserad av info kring mallar för beståndsposter, skulle vara jättefint om du ville dela med dig! Håller med om att det verkar fungera bra att skapa mallar via JSON-LD (fick tips från arbetskamrat ganska nyligen), det är mycket smidigt (och mer effektivt) att ha olika mallar med de fält man för stunden behöver.

  /Anna, Gbg UB
  Anna Andersson
 • Anna: provar dela så här. Hoppas det funkar.

  Här är länk till vår manual för beståndspostmallar: https://send.firefox.com/download/005efbe309f98407/#QBkwjURCuQazeOTFVqSXxQ
  och till manual för mall för bibliografisk/digitiseringspost: https://send.firefox.com/download/2036974679e91e20/#vdniIcCm0p9OcF7NT0sO4A

  En del detaljer är UmUB-specifika, men principen är ju densamma 😀
  Filerna ligger uppe i 7 dagar eller t.o.m 100 nedladdningar.

  Mikael: ja, det är intressant att se vilka olika lösningar vi kommer fram till på olika håll i landet. Vi skulle gärna höra mer om hur ni jobbar med Autohotkey.

  /Katti UmUB

  Katti Ottosson, Umeå UB
 • Stort tack! Kollar på detta under veckan, återkommer om jag har några undringar.

  Anna Andersson
 • Vilka bra tips!! Tack!
  Ann-Sofi Cullhed
 • Katti, det fungerade väldigt fint att lägga till bestånd på det sättet. Tack snälla för manualen, det underlättar mycket att kunna skapa egna mallar!
  Anna Andersson
 • Katti, funktionen för beståndspostmallar funkar superbra. Ännu bättre nu, till och med! Av misstag tog jag inte bort "Har komponent", som det i er beskrivning för beståndsmallar står att man måste göra (och som jag tidigare också märkt var nödvändigt). Men nu fungerar det i alla fall.

  Ann-Sofi Cullhed
 • Vad bra! Roligt att det kunde komma till nytta 😀
  Katti UmUB
 • Hej alla!

  Utvecklingsprojketet arbetar just nu med en funktionalitet för byte av instanstyp som kommer att underlätta arbetet med manuell katalogisering av digitaliseringar framöver.

  Tills dess att den funktionen finns på plats och eftersom det finns alternativa tillvägagångssätt (t.ex. lokala skript, berika från-funktionen och egna mallar som beskrivits i tråden) och att frågan med länkning mellan instanser (i det här fallet en originalversion och en beskrivning av en digitalisering) inte är löst (förutom i de fall originalversionen har ISBN) avvaktar KB med att publicera ett rekommenderat tillvägagångssätt i en hjälptext.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Från och med version 1.12 av Libris katalogisering är det nu möjligt att i katalogiseringsgränssnittet byta verks- och instanstyp. Mer information och instruktioner finns i hjälptexten Att använda verktyget.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.