Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Postimport

Hur kommer det sig att när man t ex söker i WorldCat och vill importera poster så dyker det upp poster som saknar titel? Alltså all annan metadata ser ok ut så det verkar vara rätt poster, men titel saknas.
Vi behöver använda funktionen mycket när det gäller utländska böcker. Det vore bra med en förklaring och helst en rättning.
Eva-Lisa Holm Granath Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hittills har fenomenet uppstått vid sökning i NLM och WorldCat. I WorldCat sökte jag t ex på boken "Managing metadata in web-scale discovery systems" edited by Louise F. Spiteri. Sökte på kombinationen Spiteri metadata. Som sagt: i worldcat fick jag massor av träffar men alla utan titel. I flera andra kataloger såg posterna korrekta ut.
  Är det något som jag inte förstår och gör fel? Tacksam för upplysning!
  Eva-Lisa Holm Granath
 • Hej,
  Jag har testat litet att söka i andra källor och har samma upplevelse som Eva-Lisa ovan. Nedan hittar ni exakt info om hur min sökning gick till (jag gjorde den i onsdags). I dag har jag tittat på instruktionsfilmen "Söka i andra källor". I exemplet söker man på namn och enbart i Library of Congress databas. Rätt träff kommer fram. Jag prövade att söka med samma sökord men även i Italiens Nationalbiblioteks katalog och i World Cat - då fick jag flera träffa utan titel "Namnlös entitet" och om jag klickar på en sådan post kan jag inte se t ex ISBN (vilket syns i posten från LC), Identifikator fältet).
  Sökning:
  9788870912326 Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson

  *Söker i Andra källor, med ISBN. Val: OCLC/World Cat, Latin, SBN/Italiens nationalbibliotek och Libris. Jag får två OCLC-träffar. Båda saknar titel. Jag öppnar en av dem. Jag ser inget ISBN i posten (bland annat). Jag väljer att granska i Marc-format. Där syns endast fälten 000, 001, 003, 005, 008, 035, 040 och 599. I 035-fältet unikt OCLC nr 1020140873. I övriga fält saknas delar av informationen som syns i motsvarande post i Voyager (se nedanstående beskrivning av sökning), till exempel 040‡a
  Om jag testar att söka i enbart Libris (via Andra källor) får jag noll (0) träffar (jfr Voyager nedan). Om jag väljer att söka i ”vanliga” Libris-Sök (dvs inte i Libris via Andra källor) så får jag träff och hittar den existerande Libris-posten (primärkatalogiserad av sigel S, Suecana).
  Voyager:
   
  9788870912326 Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson
  *Söker i Remote/Metaproxy, med ISBN. Val: World Cat, Metasök Latin, Italiens nationalbibliotek och Libris. Jag får fem träffar: två OCLC, en Italiens naitonalbibliotek, en Latin och en Libris. Systemet väljer att visa Libris-posten (som sig bör). Om jag väljer bort att söka på Libris i Remote väljer systemet att visa en OCLC-post (i 035-fältet unikt OCLC nr 1020140873).
  Ulrika Orloff, Internationella biblioteket, Medieenheten SSB
 • Har samma problem, allt från OCLC verkar sakna titel, och finns det upphov med, så visas de inte i MARC-vyn.

  Dessutom verkar det inte finnas med några upphov alls från LC (redan i träfflistan).

  Och så vore det bra om sökningen kom ihåg vald databas ...
  Pär Johansson
 • En annan fråga om postimporten kommer här : (precis som redan kommenterats har vi också problem med att inga titlar syns när vi söker i WorldCat, vilket är en av de databaser vi importerar allra mest ifrån)

  Hur gör man för att öppna flera poster samtidigt i olika flikar ? Om man får flera träffar vid sökning i andra databaser vill man ju se vilken post som är bäst och välja denna. Jag har försökt få fram "öppna i ny flik" via högerklick när jag får flera träffar, men det fungerar inte. Om man klickar på en av posterna öppnas den i samma flik som man redan är inne i och om posten då inte är så bra behöver man trycka bakåtpil och sen välja en ny post, vilket är ganska tidsödande.

  Esther Thegel
 • Hej Esther!

  Om du håller in shift när du klickar öppnas det i nytt fönster. Om du håller in ctrl när du klickar blir det en ny flik.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Hej!
  Jag får det inte att fungera när jag testar. Jag har testat både shift och ctrl separat och båda samtidigt och posten öppnas i samma flik som jag redan står i, dvs fliken där jag sökt upp posterna.

  Jag använder Chrome som webbläsare.
  Esther Thegel
 • Jag kanske ska tillägga att era instruktioner fungerar om jag söker efter poster i Libris, men inte om jag söker i andra källor, till exempel LC och WorldCat
  Esther Thegel
 • Hej!

  Ok, ja det har du rätt i. Vi rapporterar detta till utvecklarna.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Film önskas om hur man redigerar och uppdaterar importerad post.
  Eva-Lisa Holm Granath
 • Hej!

  Det är noterat. Vi kommer att uppdatera filmerna kontinuerligt.

  Mvh
  Libris kundservice
 • Kommer möjligheten att öppna importerade poster i en ny flik (som rapporterades till utvecklarna 16 maj) att fungera nästa vecka? När man t.ex. importerar poster från WorldCat och ibland får ganska många träffar är det viktigt att snabbt kunna se vilken post som har mest fullständig information och det blir mycket omständligt om posten enbart kan öppnas i samma flik och man måste öppna en post och sedan gå tillbaka och öppna ännu en osv. I testversionen fungerar det fortfarande inte. 

  Esther Thegel
 • Hej,
  det finns mycket riktigt inte någon specialfunktion för att öppna flera poster och jämföra ännu, önskemålet ligger för prioritering men kommer inte med i startversionen.

  Det jag kan tänka mig som en enkel, tillfällig lösning är att använda webbläsarens funktioner, så här någonting:
  • gör en sökning exv mot WorldCat. En träfflista visas.
  • duplicera fliken i webbläsaren exv genom att högerklicka på den.
  • lösgör eventuellt flikarna och lägg dem bredvid varandra så kan man jämföra enklare.
  • klicka upp de poster du vill jämför på vanligt sätt.
  mvh

  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Hej!
  Problemet med poster från "andra källor" är att de inte alls går att högerklicka upp i en ny flik, vilket går med poster som redan finns i Libris. Det känns inte riktigt som någon specialfunktion, utan mer som en bugg, eftersom det fungerar på Librisposter, men inte på andra poster.

  Förstår jag instruktionen för den tillfälliga lösningen rätt om det är tänkt att göra på följande sätt?
  1. Jag söker upp en titel i t.ex. Worldcat och får en träfflista på fem träffar
  2. Jag högerklickar och väljer "Duplicate" i webbläsaren, så att jag kan få upp samma träfflista i flera olika flikar.
  2. När jag genom att klicka Duplicate fått upp samma träfflista i fem olika flikar klickar jag på olika poster i respektive träfflista. Dessa poster öppnar sig sedan i samma fönster/flik.

  Jag ville bara dubbelkolla så att jag förstått instruktionerna rätt, eftersom jag trodde att problemet med att det inte går att högerklicka upp poster från andra källor var ett fel som skulle åtgärdas.  Det jag nu gjort om jag följt instruktionen rätt är omständligare än att direkt kunna högerklicka på respektive post i samma fönster/flik som där jag gjort själva sökningen (och att respektive post som jag högerklickar på sedan öppnar sig i nya flikar).

  Det vore jättebra om möjligheten att förenkla jämförandet av poster prioriteras i kommande versioner.
  Esther Thegel
 • Hej!
  du förstod helt rätt, det jag beskrev var en work-around för att med webbläsarens hjälp åstadkomma möjlighet att jämföra flikar/poster på skärmen. Jag brukar göra så och sedan "dra loss" flikarna så man kan visa dem bredvid varandra på skärmen, för jämförelse.

  Det ursprungliga frågan är ju inte löst. Att klicka på en post i träfflistan i Andra källor är tekniskt inte samma sak som när man söker i vanliga Libris, här anropas en mängd funktionalitet som skapar posten till nya Libris. Vi kommer att titta på detta men lösningen är tyvärr inte trivial, därav dröjsmålet.

  mvh
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Hej!
  Då förstår jag. Tack för att ni tittar på hur man skulle kunna lösa det i fortsättningen!
  En annan fundering när vi ändå pratar om möjlighet att öppna poster i nya flikar kommer här;
   Finns det också möjlighet att titta på om det skulle gå att öppna beståndsposten i en ny flik när man väljer "Lägg bestånd"? Just nu måste man öppna den i samma flik och sedan öppna en ny bibliografisk post i ny flik genom att klicka på länken till "Bestånd på". Det är bra att kunna ha både den bibliografiska posten och beståndsposten uppe samtidigt för vissa jämförelser, så det vore bra om man direkt kunde öppna beståndsposten i ny flik.  Esther Thegel
 • Hej Esther och tack för din synpunkt!

  Vi rapporterar det till projektet som ett förbättringsförslag.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Vore bra om det snart gick att lösa detta med att öppna poster i nya flikar/fönster när man söker i Andra källor

  Anna Andersson
 • Hej!

  En annan sak som skulle underlätta mycket vid import är om det i träfflistan i Andra källor fanns information om beskrivningsnivå och katalogiseringsspråk. Är detta något som går att lägga till?
  Erik Åkesson, Högskolebiblioteket i Jönköping

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.