Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Overlay Bibliographic Records och Dubletthantering

Kommer det vara möjligt att göra det som i Voyager kallas ”Overlay Bibliographic Records”? Jag hämtar ofta poster från exempelvis LC även om det redan finns en enkel post från Bokrondellen. Därefter kör jag overlay och den befintliga posten blir berikad. Fungerar sådant med länkad data och kommer det i så fall vara möjligt?
Annika Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Annika!

  Att kunna berika poster utifrån andra poster från olika källor är något som vi vill stödja. Vi har många liknande önskemål och vi kommer att undersöka närmre vilka olika flöden som kan lösas på liknande vis.

  Fördelen med länkad data i det här fallet är att länkbarheten ger oss nya möjligheter till automatisering och proveniens.

  Funktionen du efterfrågar kommer inte att finnas med i den första versionen.
  Ola Blissing Utvecklare
 • Hur ska vi då kunna hantera dubblettposter?
  Astrid Wolff Feychting
 • Hej Astrid!

  Dubletthantering är en högt prioriterad funktion, men är inte funktionell i nuläget och kan inte garanteras inför första versionen i januari.
  Ola Blissing Utvecklare
 • Bra att det här prioriteras högt, eftersom det tar alltför lång tid att katalogisera när det inte går att direkt överta och använda sig av redan befintliga data i fullständigare poster. Det globala katalogiseringssamarbetet bygger ju på en sådan möjlighet till ömsesidigt utbyte.
  Jonas Jacobsson
 • Hej!
  Jag håller med Annika och Jonas. Eftersom posterna från Bokrondellen har ökat och det ofta finns mycket rudimentära poster även för utländsk litteratur, använder vi ofta "Overlay bibliographic records" för att slå ihop dessa poster med en post importerad från tex LC. Så det vore mycket bra om funktionaliteten att på ett smidigt sätt kunna slå ihop poster kan prioriteras.

  Esther Thegel
 • "Overlay bibliographic records" är en viktig funktion för mig också, bra om funktionen prioriteras högt.
  RoseeMary Appelkvist
 • Jag håller med om att bokrondellposterna är problematiska och att "Overlay bibliographic records" är något vi oftare använder än att komplettera dessa poster. Att den funktionen inte är möjlig skapar merarbete och mindre flexibilitet.

  Mattias Hedberg
  Högskolebiblioteket i Jönköping
  Mattias
 • Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Jag fortsätter tråden här, men klipper ut ett stycke från tråden som Maia länkade till:

  "Även nya Libris och XL kommer att ha stöd för administration av dubbletter. I startversionen har denna funktion dock inget användargränssnitt utan går maskinellt via ett s.k. API-anrop.

  API-ingången för att slå samman två poster är /_merge och de parametrar som krävs är id1 och id2 vilket är de två posternas URI:er. Detta anrop slår ihop två bibliografiska poster och är användbart till exempel för att hantera dubblettposter."

  Är det tänkt att det är katalogisatörer ute på biblioteken som ska göra dessa API-anrop? Var/hur gör man det i så fall? I annat fall antar jag att den funktionen inte är tillgänglig i startversionen trots att vi är många som efterfrågat funktionen?
  Annika Johansson
 • Hej!

  Funktionen kommer inte att finnas med i startversionen men finns med i kommande utvecklingsarbete.

  Mvh
  Libris kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.