Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur kan jag påverka?

Vilka är det som bestämmer hur nya Libris blir?
Libris kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Libris utvecklingsråd ansvarar för att göra behovsanalys där behoven för alla bibliotek i Librissamarbetet (över 500 stycken) vägs in. Rådet består av representanter för bibliotekens intresseorganisationer och ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens samlade strategiska och övergripande behov, men även utifrån de enskilda bibliotekstypernas behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

    Mer att läsa finns på kb.se där ni också kan läsa rådets direktiv i sin helhet. Här finns även en komplett förteckning på rådets ledamöter så att ni vet vem som är representanten närmast din organisation.

    Självklart har även användare inflytande. Utvecklingsteamet bjuder löpande in till tester av gränssnittet där man kan ge feedback. En gång per år arrangeras dessutom Libris användardagar där alla får komma till tals och kan delta i workshops kring Libris framtid.
    Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.