Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nya ID i Libris

Hur blir det med ID i nya Libris och XL?
Maia Dexander Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Nya ID i LIbris

  Ett av målen för nya Libris är att erbjuda en modern lösning med länkade data som kan återanvändas i andra tjänster på webben. I förarbetet till det nya systemet tittade XL-projektet därför även på utformningen av Libris-ID och hur man idag bygger upp och hanterar identifierare, specifikt URI:s (Uniform Resource Identifier).

  En URI är en sträng bestående av ett visst antal tecken där uppsättningen är unik och beständig. I och med det kan en URI användas för att entydigt identifiera en resurs, i det här fallet en post. Genom att använda den här typen av identifiering i Libris blir katalogen länkbar, och en del av webben.

  En Libris-URI är uppbyggd enligt formen https://libris.kb.se/{kontrollnummer}. Kontrollnumret är alfanumeriskt och har minimum 14, maximum 17 tecken och är designat för att uppfylla följande kriterier:

  • Det ska vara en väsentligen obefintlig risk för kollision även vid distribuerat skapande av stora mängder kontrollnummer
  • De ska inte kunna ta slut
  • De ska vara så korta som möjligt
  • De ska inte ha en central räknare
  • De ska inte innehålla några ”konstiga” tecken (%, $, @, etc.)
  • De ska se väsentligen slumpvala ut
  • Det ska inte finnas en koppling till metadata, inklusive typ (exempelvis ‘bib’, ‘aukt’, ‘person’, etc.)
  • Det ska vara en liten risk att det bildar ett ord
  Kontrollnummer  är en förutsättning för matchningar mellan resurser i Libris metadataflöde, importer och exporter. För er som även i fortsättningen hämtar in data till era lokala system kommer kontrollnumret även fortsatt framåt att finnas i det fasta fältet MARC21 001.


  Vid behov att hänvisa till en post eller annan kommunikation av poster, hänvisningar som tidigare gjordes med fält 001 i MARC21, används efter övergången istället Libris-URI. Det betyder att en post som tidigare hittades exempelvis genom en sökning i Voyager, under Retrieve by record ID/Bibliographic (här exempel 10971061), istället hittas via https://libris.kb.se/katalogisering/p7117c313j1svq2.

  (Observera att http://libris.kb.se/katalogisering  ännu inte är i skarp drift. Exemplet i det här fallet behöver därmed hänvisas till utvecklingsmiljön för nya Libris, och har där en tillfällig URL enligt https://libris-stg.kb.se/katalogisering/p7117c313j1svq2.)

  Det finns etablerade principer för hur detta bör ske i kulturarvssektorn. För den intresserade rekommenderas Digisam:s checklista .

  Maia Dexander
 • Maia Dexander
 • Några bibliotek har bett om ett förtydligande av hur ID på existerande poster hanteras framöver i nya Libris, särskilt i konverteringar till MARC21, för inläsning i lokala bibliotekssystem. Svaret är att nuvarande ID (bib-id) kommer att återfinnas i fält 001 lika som i nuläget, till exempel 12345678 - detta för att synkronisering vid import-export ska fungera även i framtiden.
  Bodil Wennerlund Projektledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.