Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Några reflexioner samt en fråga.

Hej!

Hoppas sommaren varit fin och att ni inte svettats alltför mycket i värmen.

Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla Libris XL och jag tänkte erbjuda några personliga synpunkter samt ställa en fråga.

Katalogiseringen i testversionen och i nya Libris XL är inne på sin fjärde månad och jag tror att alla ser positivt på formatet BIBFRAME, med tanke på hur det kan göra informationen i Libris begriplig för resten av internet. Att länkade data (även om det inte fungerar än) verkligen kommer lyfta fram bibliotekens informationsskatt.

Samtidigt bör vi inte blunda för de enorma mängder problem som Libris XL är behäftat med i nuläget. Redan nu märks en försämring av den bibliografiska kvalitén. Flera bibliotek i kollektivet har också valt att stoppa importen av batch-filer.

Som kommunicerats ett flertal gånger tidigare innebär Continuous delivery att få ut produkten snabbt för att få input direkt från användarna, i syfte att kvickt leverera enligt önskemålen. En genomläsning av Supportforumet för nya Libris samt andra nätverk, ger efter dessa månader en klar och tydlig bild av kollektivets behov. Om man bortser från alla buggar och felrapporteringar, verkar det som vissa påpekanden och önskemål återkommer.

Terminologin inom XL är kontraintuitiv och inte anpassad till etablerade katalogiseringsspråk och förenklar därmed inte arbetsprocessen. Avsaknaden av möjligheten att konstruera egna mallar förvärrar. Sökfunktionerna genererar träfflistor som saknar standardiserad logik. Det finns stora svårigheter med att granska poster bredvid varandra på ett tillfredsställande sätt. Felaktig data i posterna går inte att ta bort. Man förhindras att se bestånden på andra bibliotek. Den nödvändiga funktionen dubbletthantering via Ovarlay Bibliographic Records saknas. Ett mer effektivt tillvägagångssätt för flytt av bestånd saknas. Utvecklingen av funktionen ”Förhandsgranska MARC21” prioriteras inte, trots att MARC är det internationellt vedertagna bibliografiska formatet. Stöd för en mängd olika materialtyper saknas. Fortfarande.

Gränssnittet är i nuläget ett misslyckande både ergonomiskt och effektivitetsmässigt – en platt struktur krävs för en effektiv katalogiseringsklient. Det krävs en mängd omständliga manövrar för att få de mest grundläggande uppgifter på plats.

För många användare som förlitar sig på ett katalogiseringsverktyg dagligen, är situationen fortfarande ohållbar eftersom verktyget är dåligt anpassat för det det ska användas till. Katalogiseringsprocessen är i nuläget alltför tidskrävande och resursslösande.

I många av svaren nämns snabba delleveranser med utvecklad funktionalitet efter feedback och synpunkter från användarna. Nu har en tydlig bild av vad era användare behöver från er blivit synlig. (Önskemålen fanns faktiskt även innan skarp drift). Eftersom det angavs att full funktionalitet inte skulle dröja speciellt länge efter produktionssättning och att den konkreta återkopplingen ni behöver nu inte längre kan sägas saknas, ställer sig frågan naturlig:

När kommer era utvecklare leverera den nya versionen av Libris XL som möter användarnas grundläggande behov? Vågar man hoppas på tidig höst som tidigare utlovats?

Lycka till med det fortsatta arbetet!

Allt gott!
Daniel Pop, GUB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Mycket bra inlägg. Tack, Daniel!
  Mikael Lindgren, Lunds UB
 • Viktigt inlägg! Hur avgörs vad som prioriteras framöver? Hoppas verksamma katalogisatörer på KB är delaktiga i det arbetet!
  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Tack för ett bra inägg!

  Mattias
  Mattias Hedberg, Högskolebiblioteket i Jönköping
 • Ja, ett viktigt inlägg!
  Lena Hagberg
 • Tack Daniel för en precis sammanfattning av läget.

  Något som skulle underlätta vore om det fanns en mer transparent arbetsgång för problemlösning och leveranser, så att vi vet vad Libris arbetar med på kort och längre sikt. Kan man tänka sig en "kanban"-tavla där de olika ärendena och deras status listas?
  Karin Byström, Processledare Media och samlingar, Uppsala UB
 • Hej!
  Tack för era synpunkter, de är värdefull input till arbetet med Libris.

  Från och med nu är Libristeamet fulltaligt igen efter semestrarna. Vi har under juli-augusti jobbat med utveckling i begränsad omfattning men inte driftsatt några uppdateringar (KB hade förändringsstopp tom 15 augusti). Nästa uppdatering är inplanerad till slutet av vecka 35 och omfattar framförallt rättningar av fel och förbättringar i importflödena till Libris, bland annat förvärvsrutinen.
  Under hösten kommer vi att leverera ny och förbättrad funktionalitet månadsvis. Prioritering och planering görs mot dessa mål
  • Stöd för manuell katalogisering av alla materialtyper (mallar)
  • Hög och stabil kvalitet i Librisdatat och i flödena till och från Libris
  • Förbättrad användbarhet, ergonomi, tillgänglighet
  • Vidareutveckling av BIBFRAME XL för att lyfta fördelarna med länkade data
  KB kommer stegvis att presentera detaljer kring ny funktionalitet "på gång". Libris utvecklingsråd och referensgrupp är som tidigare rådgivande till Libris styrgrupp och produktägare kring prioriteringar, avgränsningar osv. Experter på KB och andra bibliotek, på katalogisering och metadata, deltar i analys- och prioriteringsarbetet vilket är helt avgörande.

  Jag vill också nämna att vi är mycket tacksamma för de frågor, felrapporter och ändringsförslag som ni skickar in via Libris supportforum, Libris startsida eller mejl. Alla ärenden analyseras och prioriteras av KB:s Libris- och katalogsupport och ger en bra bild av vad som brister i Libris, och förslag till förbättringar.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Håller med

  Det är enormt bra är att denna diskussionslista finns men avsaknad av 

  1. unika nummer på buggar/ändringsförfrågan
  2. en prioriterad backlog vad som skall göras
  3. tydliga sprintar som beskriver vad som ingår under de nästa 3 veckornas jobb 
   • när leverans görs så skall det stå vilka fel/features som levererats
  Denna brist gör det svårt att göra något praktiskt med Libris....

  Länkad data handlar mycket om kommunikation och att anpassa termer/koncept.

  Vi kör just nu i Wikidata lite olika projekt där vi kopplar ihop Wikidata Riksarkivet SCB, SOFI RAÄ Fornsök och massa frågeställningar utmaningar dyker upp dvs. det behövs kommunikation och tydlighet vad som skall göras.... MEN pga av brist på bra ändringshantering så är det väldigt struligt se min kommentar Digisam

  Jag rekommenderar att titta på verktyget Phabricator som är gratis och kommer från Facebook

  Det används av Wikidata se projekt phabricator.wikimedia.org/tag/wikidata/ eller det projekt jag håller på med för att knyta ihop svenskt kulturarv https://phabricator.wikimedia.org/tag/wmse-riksarkivet-tora/

  Bra video från proffs på Agil utveckling
    om hur produktägande kan göas
  av Henrik från Crisp i Stockholm

  Hlsn
  Magnus Sälgö
  0705937579
  salgo60@msn.com
  Linked in

  Magnus Sälgö
 • Exempel hur snyggt ändringshanteringen blir med ett verktyg som Phabricator. I detta case https://phabricator.wikimedia.org/T201908

  1. rapporterade jag från Stockholm problemet i förra veckan
   1. skrev en felrapport 
   2. gjorde en video som förklara
  2. dagen efter började Jonas utvecklaren i Berlin jobba med det och skickade tillbaka lite frågor för att förstå vad jag menade 
  3. ändringen gjordes
  4. koordinering gjordes av Greta_Doci_WMDE som jobbar från Albanien
  Tweet att nu är den i drift 1031984271626575872

  exempel från projektet vi kör med att städa upp Wikidata och koppla till Riksarkivet SCB för svenska församlingar där vi på sikt kommer att koppla in Riksarkivets TORA projekt och skulle vilja även hitta till länkat data hos LIBRIS
  Utmaningar med länkad data
  Wikidata har kopplat sig till +3000 externa data källor och denna brist på tydlig ändringshantering/ vem som skall kontaktas/ vem som äger problemet ser vi hela tiden ex. dubletter i WIkidata mot VIAF länk FB  Som ett led i denna brist så skapades igår en EPIC story i Wikidata hur Wikidata skall hantera detta mer eller mindre stora kaos se EPIC T202530

  har ni tankar/ideer så berätta här eller på andra ställen.... jag försöker få Digisam att kliva in i matchen och ge sin syn på saken (implementera en lösning) då det gäller hur Svenskt Kulturarv skall digitaliseras med en tydlig väldefinierad ändringsprocess .....

  Jag sitter med exempel på "LIBRIS problem" som jag inte vet vem som kan ta emot och jobba med
  1. Dubletter LIBRIS i Wikidata se T202652
  2. Att vi i Wikidata funnit mer kopplingar till VIAF för folk hos Svenskt Biografiskt Lexikon än till LIBRIS. Önskar återkoppling om tanken är att LIBRIS skall ha (eller har) poster för folk i svenskt biografiskt lexikon
   1. om tanken är att det skall finnas 1-1 mellan LIBRIS <-svenskt biografiskt lexikon vem äger problemet?

  Magnus Sälgö
 • Mycket bra inlägg och synpunkter. Jag vill verkligen framhålla vikten av att systemet blir mer intuitivt och lättarbetat. Vi som arbetar på mindre bibliotek och har katalogisering som en av många arbetsuppgifter kan aldrig bli katalogiseringsspecialister utan behöver hjälp av ett logiskt system med vedertagen terminologi. Eftersom Libris XL är så krångligt blir det nu att vi lägger böcker på hög och hoppas att någon annan ska katalogisera dem.

  Håller också med om att det behövs en backlogg där vi kan se vilka buggar och ändringsförslag som är anmälda och i vilken sprint de kommer att implementeras. Nu får man sitta och läsa igenom detta supportforum med ett stort antal inlägg per dag, och det är omöjligt att hålla sig uppdaterad.

  Karin Jäppinen / GIH
 • Hej Magnus!

  Förhållandet mellan Libris auktoritetsdatabas och Svenskt biografiskt lexikon är inte tänkt att vara 1:1, däremot eftersträvar Libris att ha auktoritetsposter för de svenska personer som förekommer i Libris.
  Inte heller denna strävan är uppfylld då auktoritetsarbete är något som görs retroaktivt för Libris äldre material samt att "enklare" publikationer och vissa automatiska flöden inte genomgår någon auktoritetskontroll.

  Här kan du läsa mer om det löpande auktoritetsarbetet i Libris:
  http://www.kb.se/Dokument/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20det%20l%C3%B6pande%20auktoritetsarbetet%20i%20Libris.pdf

  Hör gärna av dig till Auktoritetsgruppen (Auktoritetsgruppen(a)kb.se) om du har fler frågor rörande auktoritetsarbetet i Libris.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • RE Katalogsupport
  Tackar för svar jag återkommer kör just nu igenom Svenska Församlingar i WD. När det gäller personer så gjorde jag följande analys på WD poster kopplade till SBL, SKBL, VIAF, LIBRIS  "Wikidata en mötesplats för SBL SKBL LIBRIS VIAF"  vilket visar att det är stor överlapp på personer i de olika databaserna och det troligen inte behövs så stora insatser att ha alla med....

  OM KB har resurser så skulle det nog inte skada att ha en liknande diskussionsgrupp som denna för auktoritetsposter. Min magkänsla idag är att det som skrivs i WIkipedia/Wikidata tankas direkt till Google och visas vid sökning vilket kan bli mindre bra.

  Exempel jag kopplade in många av Litteraturbankens poster i Wikidata och hade då kontakt med Litteraturbanken och fick då påpekande att deras medarbetare stavar sitt namn Gunnar D Hansson utan punkt vilket helt spårar ur på Wikipedia se Diskussion:Gunnar_D._Hansson 

  Tror att det är bra om KB syns mer och att ni sprider era riktlinjer i typ diskusionsgrupper som denna....

  Magnus Sälgö

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.