Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Medie- och bärartyp för storstilsböcker

Jag har sett att storstilsböcker har hanterats lite olika vad gäller medie- och bärartyp. Jag har sett volym som bärartyp och storstilspublikation som medietyp men också storstilspublikation angivet vid sidan av volym som bärartyp (med omedierad som medietyp). Hur bör det göras?

Mer allmänt kan jag säga att jag skulle gärna se att det fanns någon form av lista över vilka medie-, bärar- och innehållstyper som ska anges för vilka medier. Jag har sett listorna över medie- och bärartyper i RDA-instruktionerna på KB:s hemsida, men utifrån dessa blir jag bara klar över hur beteckningarna ska uttydas och inte över vilka medier som ska ha vilka beteckningar.
Henrik Johansson, Västerås stadsbibliotek Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Storstilsböcker är en materialgrupp (bland flera) som har beskrivits på varierande sätt i Libris, särskilt vad gäller användandet av koder i MARC-formatets fasta fält. En del av dessa koder har inte varit tänkta att användas alls vid katalogisering i Libris (reglerat av information i Formathandboken). I XL har samtliga koder dock fångats upp och gjorts till länkbara entiteter som vid förekomst i en MARC-post mappats till exempelvis XL:s Bärartyp.

  ”Stor stil * b” i Bärartyp kommer från kod ”b” i 007/01 i MARC. Denna kod användes normalt inte i Libris, se formathandboken http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-formatet/007/Textresurser/, men finns i en del beskrivningar.

  Storstilspublikation” i Bärartyp kommer från kod ”d” i 008/23. Denna kod var inte obligatoriskt att ange i Libris, men den har använts av en del bibliotek.

  Anledningen till att dessa MARC-koder har mappats till Bärartyp är en konsekvens av att vi har följt LC:s mappning mellan MARC-BIBFRAME.

  Varken ”Stor stil” eller ”Storstilspublikation” är bärartyper från RDA:s kontrollerade lista över bärartyper. I beskrivningar som görs enligt RDA bör entiteter från RDA:s listor användas. För en storstilsbok ska bärartypen vara volym, medietypen omedierad och innehållstypen text.

  Som beskrivet ovan går det alltså att återskapa viss MARC-kodning i exportformatet som inte följer den Librispraxis som beskrivs i Formathandboken. Vi ser helst att detta inte görs utan att man följer Libris/RDA-praxis.

  När det gäller vilka medie-, bärar- och innehållstyper som ska anges för vilka medier kommer det i nästa version av Libris katalogisering (1.4) att finnas mallar för datorspel, film (video), musik-CD, ljudbok, karta och stillbild där egenskaperna medietyp, bärartyp och innehållstyp är förifyllda.

  Vi håller också på med en översyn av hjälptexterna och ska försöka göra en sammanställning över vilka medie-, bärar- och innehållstyper som ska anges för de vanligaste materialtyperna.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • Tack för svaret!

  Innebär detta att det inte kommer att finnas något sätt att identifiera/söka fram storstilsböcker bland posterna?
  Henrik Johansson, Västerås stadsbibliotek
 • Hej igen,

  Det stämmer att det inte har funnits, och fortfarande inte finns, något sätt att via en enkel sökning i Webblibris få fram allt material med stor stil.

  Enligt Formathandboken har kod "d" i 008/23 alltid varit tillåten att använda för material med stor stil, även om det inte framhävts i någon särskild instruktion. Koden är sökbar i Webblibris via följande sökning i fritextrutan: FORM:d.
  Problemet är dock att inte alla bibliotek eller leverantörer har använt koden och sökningen ger därför inte ett heltäckande resultat

  För kod "b" i 007/01 finns en instruktion i Formathandboken om att den ej bör användas, så en sökning på denna i Webblibris via sökningen MED3:tb (tryckt material med stor stil) ger ett magert resultat.

  Utöver dessa koder finns det flera olika typer av s.k. strängvärden som har använts i andra MARC-fält och som är sökbara via fritextfältet, t.ex. Storstilsutg.; Stor stil; Storstilsutgåva.

  Vi hoppas att det i framtiden kommer gå att använda RDA-termen Stor stil, som ska kopplas till egenskapen Teckengrad, som en samlande entitet för den här typen av material. I dagsläget är termen inte gjord som en länkbar entitet utan man får lägga in den som en lokal entitet via egenskapen Kod kopplat till Teckengrad.

  Vänliga hälsningar,

  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.