Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Materialtyper

Vad finns det för materialtyper i startversionen?
Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Startversionen av nya Libris och XL har stöd för manuell katalogisering av enkla monografier och tidskrifter.

  XL har ambitionen att skapa stöd i följande former:

  • Gränssnittet har utarbetade arbetsflöden för prioriterade materialtyper.
  • Gränssnittet har mallar för prioriterade materialtyper.
  • Det finns en hjälpsektion i gränssnittet, samt "kontextuell hjälp". Med det menas de frågetecken i redigeringsvyn som ger information om formatet när man för muspekaren över dem.
  • Det nya vokabuläret och formatet finns på svenska. En översättning av BIBFRAME:s terminologi är alltså påbörjad och sedan tidigare publicerad på Libris undersidor och i Hjälpen i gränssnittet. Arbetet med att översätta terminologin strävar efter att linjera BIBFRAME 2.0 med Praxis för RDA i Libris och SMDB.
  • XL arbetar tillsammans med experter på KB med att ta fram lathundar för katalogisering i gränssnittet. Lathundarna publiceras i gränssnittets hjälpsektion.
  • XL arbetar tillsammans med experter på KB med att ta fram filmer för de arbetsflöden som stöds i startversionen. Filmerna publiceras på KB:s Youtubekanal
   .
  Det finns inte stöd för flerbandsverk, bokpaket eller liknande komplexa strukturer, såsom kartor, bilder, audiovisuellt material eller musiktryck.
  Data i Libris
  Av den totala mängden i Libris är endast knappt 10% av posterna manuellt katalogiserade. Övriga 90% av posterna kommer in via automatiska flöden. Det här är data som kommer in till Libris via ett antal externa källor, exempelvis e-plikt, lokala länkservers och Libris förvärvsrutin vilket inkluderar förhandsposter från BokInfo, MTM, med flera.

  Av de 10% som katalogiseras manuellt är det knappt 1% som primärkatalogiseras. Många poster kommer in som preliminära poster via förvärvsrutinen och har redan där med sig en del metadata. På dessa poster kommer det vara möjligt redan i startversionen av nya Libris att lägga bestånd.

  Det betyder att det är endast en mycket liten del av den totala mängden i Libris som kommer att vara svårt eller omöjligt att hantera.

  Kommande releaser
  Efter startversionen utvecklas stöd för övriga materialtyper. Prioriteringen av dessa sker utifrån frekvens i Libris och enskilda Librisbiblioteks behov och beroende av att kunna primärkatalogisera vissa materialtyper.
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.