Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Libris metadataflöde

Libris metadataflöde - hur ser det ut i nya Libris?

Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


  • Utvecklingen av nya Libris och XL handlar dels om gränssnittet för det nya katalogiseringsverktyget, men även om att hantera de stora, automatiska flöden av poster som läses in till Libris. Data kommer in via ett antal externa källor, exempelvis e-plikt, lokala länkservers, Libris förvärvsrutin (bland annat förhandsposter från BokInfo, MTM, med flera). Via Libris importrutin konverteras data till JSON-LD, länkade data. Det lagras sedan i samma format.

    För att data ska bibehålla hög kvalitet sätts säkerhetsspärrar för URI:er vid postuppdateringar. Det här är framtaget för att säkerställa att alla Libris publicerade URI:er är och förblir persistenta (beständiga) och inte av misstag eller av ont uppsåt kan pekas om till något annat.

    XL:s version av Metadatatratten har tidigare haft en generell merge (sammanslagning) av samtliga poster, så att inläsningen alltid berikar befintliga poster om sådana finns. Det har visat sig att man inte alltid vill det, speciellt inte på beståndsposter. Därför kan man nu valbart skriva över beståndsinformation, istället för att berika den.

    En genomsyn och uppdatering har gjorts av hur XL monterar ihop kompletta poster utifrån den nu utspridda och länkade informationen som lagras i XL.

    Maia Dexander Införandeaktiviteter
  • Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.