Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Konvertering

Hur fungerar konverteringen?
Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Data från Voyager, till XL och sedan till MARC igen

  Konverteringen från MARC till länkade data är en stor del av arbetet med nya Libris. Att XL lagrar data i  länkade data gör att det är möjligt för information att återfinnas av exempelvis stora sökmotorer – biblioteksdata kan användas utanför bibliotekssystemen. Länkade data kan koppla ihop bibliotekens information, i det här fallet skapad av människor, med annan data, som bland annat är genererad av maskiner. Biblioteks metadata kan användas för att berika webbsidor och tjänster, det är inte fast i traditionella bibliotekskataloger.

  Men arbetet med att flytta metadata stannar inte där. Lokala bibliotekssystem använder ännu MARC, vilket gör att XL inte bara behöver konvertera från MARC till länkade data, utan även från länkade data till MARC. Sammanfattningsvis gäller följande när det kommer till konvertering i XL:

  XL mappar data så enhetlig som möjligt
  Ett exempel är att ISSN visas på samma sätt. Numren ska se likadana ut och innehålla samma information. Enhetligheten är viktigt utifrån datakvalitet, och för att underlätta för användaren att känna igen data i gränssnittet för katalogisering. När XL sedan ska konvertera från länkade data till de lokala systemens MARC måste XL säkerställa att dessa förekomster av ISSN konverteras till rätt MARC-fält vilket kräver särskild anpassning. Enhetlig data är något som eftersträvas generellt, ISSN är endast ett exempel av många.

  XL slår samman data som betyder samma sak
  Fält i MARC innehåller olika versioner av samma sak. Ett exempel är fälten 260 och 264.  XL har ambitionen att slå samman den här typen av information, utan att tappa viktig data. Det här görs för att data som betyder samma sak inte ska förekomma flera gånger.

  XL vet vad som ska var
  XL förenklar inte data genom att i mappningen slå ihop fält eller delfält, utan mappar istället fält och delfält separat. Om XL skulle slå samman fält skulle det inte gå att konvertera XL:s länkade data till MARC för de lokala systemen. Det här på grund av att XL då inte kan identifiera vad som ska var.

  XL skapar mönster

  För att göra flödet mellan MARC till XL, och från XL till MARC så smidigt som möjligt har XL olika mönster. Dessa går att använda på flera olika fält. Ett exempel på det är 100 och 700 som har gemensamma nämnare, och kan alltså till stora delar mappas enligt samma mönster.

  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.