Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Info om primär- och sekundärkatalogisering i Adminmetadata, vid import och kopiering

Hej,
När jag tidigare har importerat poster remote i Voyager har jag lagt vårt sigel i 040 #d, eftersom jag har reviderat/sekundärkatalogiserat posten, men inte skapat/primärkatalogiserat den. I nya Libris kan jag nu gå in i Adminmetada för posten ( t ex id/kontrollnummer 22528882 ) och då syns det att sigel/bibliotek ITCBT har skapat posten och att mitt sigel/bibliotek, Ilc, har uppgraderat och/eller importerat den.
MEN om jag importerar en post i nya Libris (testversionen), genom att först söka i andra källor och sedan hämta posten (t ex ISBN 9788804668930 ) då "skapas" en ny post av mig (t ex kontrollnummer fn6xwt17c77wrl5p ) och Ilc blir, under Adminmetadat, skapare/primärkatalogiserande bibliotek och ITCBT blir uppgraderande eller importerande bibliotek. Om jag förhandsgranskar i Marc står Ilc under 040 #a och ITCBT i 040 #d. Jämför även post med kontrollnummer bk3trxmh80vwjkv9 .
Resultatet verkar bli att Ilc ser ut som det primärkatalogiserande biblioteket och det bibliotek som egentligen har skapat posten är bara uppgraderande.
Kanske är detta bara ett fillfälligt fel i testversionen?
Ulrika Orloff Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Jag undrar också över detta fel, och vill lägga till en fråga om hur man ska göra om man vill lägga till sitt bibliotek som uppgraderande instans, om det redan finns sådana inlagda i posten. Jag kan inte se att det går att lägga till fler bibliotek.
  Jenny Hedberg, Högskolebiblioteket i Jönköping
 • Vi importerade en post från andra källor och lade in bestånd. Vårt bibliotek/sigel står som Senast ändrad av i Admindata, men den syns inte varken i 040#d eller
  852#a. Ska det vara så?

  Surekha Sood
 • Jag menar 852#c i marc
  Surekha Sood
 • Information om fältet "Uppgraderad eller importerad av"

  Rent tekniskt kan man länka till en entitet (auktoriserad namnform – Agent) om en sådan finns. För de allra flesta bibliotek finns det inte och om det förfarandet ska bli rätt behöver det då skapas en korrekt auktoriserad namnform för en organisation (Agent).

  Rekommendationen är att inte länka till entitet utan istället lägga sigel som lokal entitet. Hjälptexten kommer att uppdateras.

  För att lägga till sigel som lokal entitet behöver du göra följande:
  •    Lägg till fältet ”Uppgraderad eller importerad av” (om det inte redan finns) genom att klicka på +ikonen i verktygsmenyn
  •    Klicka på +ikonen inom fältet. Pop up-rutan för Lägg till entitet öppnas, välj ”Bibliotek” i rullgardinsmenyn för Skapa lokal entitet
  •    Klicka på +ikonen inom det tillagda fältet för Bibliotek, sök efter och lägg till ”Sigel”. Skriv in sigel fältet

  Libris katalogisering:


  Förhandsgranska MARC21:  I dagsläget är detta moment inte upprepningsbart.

  Funktionalitet och förbättringar avseende bestånd har det arbetats med den senaste veckan.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej, jag undrar också över det Ulrika Orloff skrev om först i den här tråden. Vår sigel  ser ut som det primärkatalogiserande biblioteket fast vi har importerat posten från utländsk databas. Jag har lagt till fältet och vår egen sigel enligt instruktionen om "uppgraderad/importerad av". Det förändrar dock inte 040#a. Det ser ut så här i Marc: #a Sfi #b eng #c DLC #d Sfi #e rda. I XL står vår sigel vid:  Skapad av (går ej att ändra), Uppgraderad eller importerad av (fält jag själv lagt till och lagt till vår sigel), senast ändrad av (automatgenererat fält men som går att ta bort). Vill bara veta om det är korrekt i XL att importerande bibliotek står som primärkatalogiserande bibliotek vid postimport från andra källor eller är det något som är fel och ska ändras?

  RoseMary Appelkvist
 • Hej!
  En fråga till ang. information i Adminmetadata ; på vissa utländska poster vi importerar saknas informationen motsvarande fältet "beskrivningsnivå" helt. Jag antar att denna ska läggas till om den saknas i de importerade posterna?
  Esther Thegel
 • Hej Esther,
  Ja, det har vi också råkat ut för. Vi har lagt till Beskrivngsnivå.
  Jag tror att det motsvarar den tidigare situationen "Obsolete/Value not set" i Postetiketten.

  Ulrika Orloff
 • Till supporten: Min ursprungliga fråga har inte besvarats (dvs att primär- och sekundärkatalogiserande organisation "byter plats" vid postimport). Är det något ni undersöker?
  Ulrika Orloff
 • Hej Ulrika m.fl.,
  Originalfrågan om vilket sigel som ska ligga var vid import och uppdatering av poster tappades bort på vägen i den här tråden och vi ber att få återkomma. Det ser konstigt ut att importerande biblioteks sigel kopplas till ”Skapad av” (motsvarande 040 a).
  Vi undersöker även frågan om var Beskrivningsnivå tar vägen vid import.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • Hej Ulrika!
  Ang. det du skrev ovan ; jag trodde först att det enbart var poster som tidigare stod som "Obsolete/Value not set" i Voyager och det stämmer nog att det delvis är sådana, men många av de poster jag importerat som saknar beskrivningsnivå har även varit från Library of Congress. Dessa poster brukar alltid ha en nivå angiven, antingen CIP-post eller Nationalbibliografisk nivå, så det kanske även är något som faller bort vid importen, eller åtminstone vid import från vissa källor.

  Esther Thegel
 • Hej igen,

  Tydligen är det så att systemet tolkar importen som att en ny post skapas och det är därför ert sigel hamnar som Skapad av.

  Vi felanmäler detta.

  Med vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • Hej!
  Hur går det med fixandet av denna bugg?

  Stefan Benjaminsson, GUB
 • Ja, det undrar jag också. I nuvarande "version" ser det ju ut som att vårt bibliotek har primärkatalogiserat allt vi har importerat. Och eftersom vi är ombedda att skriva vårt sigel under "Uppgraderad eller importerad av" och detta inte går om en sådan uppgift redan finns (i alla fall inte om det finns två tidigare sigel), så måste vi ta bort ett annat biblioteks sigel för att vårt ska synas. Det betyder att vi, i nuläget, ser ut att ha både skapat OCH importerat posten (och senast ändrat i den). Missvisande och direkt fel, med andra ord.
  Exempel: gqn4lstpd6n9gr3l
  Ulrika Orloff
 • Hej,

  händer det något i den här frågan? Det verkar också som att, vid postimport, hamnar en instans (som borde finnas i 040 #a ?, där nu vårt sigel hamnar, av någon, oförklarlig, anledning) som "Institution som gjort translitterering" (040 #c). Exempel:
  2bcbnjfc0j80fn4l . I den posten har ITCBT hamnat i #c. Italiens nationalbibliotek har ju, självklart, inte translittererat (!) den här instansen, utan skapat den.
  Det här felet måste ju åtgärdas.

  Ulrika Orloff
 • Hej,

  från och med version 1.4.0 går det att lägga till flera agenter under egenskapen Uppgraderad eller importerad av.

  Vid import kvarstår tyvärr problemet att det importerande bibliotekets Sigel automatiskt lägger sig i Skapad av och måste därför manuellt även läggas in i Uppgraderad eller importerad av. Projektet ska se över detta.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.