Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Importerade poster: titeln är sökelement

Hej,

Vi på SUB importerar i stor utsträckning från WorldCat, och i dessa poster finns ett fält som heter "Titeln är sökelement", som man kan bocka i:Motsvarar detta fält det som i nyskapade poster heter "Fileringsvärde"?

Kan vi låta fältet "Titeln är sökelement" vara kvar och bocka i rutan eller bör vi ta bort fältet och ersätta det med "Fileringsvärde", som det visades i instruktionsfilmen "Redigera en importerad post"?


Anna Björnberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej igen,

  Insåg nu att "Titeln är sökelement" antagligen motsvarar förstaindikator 1 för MARC-fältet 245 och att "Fileringsvärde" motsvarar dess andraindikator. Alltså rör det sig om två olika fält.

  Det verkar inte gå att lägga till fältet "Titeln är sökelement" i XL på egen hand, så jag antar att man antingen kan låta det vara kvar eller ta bort det för de importerade posterna?
  Anna Björnberg
 • Hej Anna!

  ”Titeln är sökelement” motsvarar den första indikatorn i fält 245 och den ska enligt hänvisningarna i Katalogisatörens verktygslåda inte ändras vid postimport. Låt alltså vara som den är.

  ”Fileringsvärde” motsvarar den andra indikatorn i fält 245 och ska läggas till och fyllas i om det finns tecken att fileras bort så som det visas i instruktionsfilmen.

  https://youtu.be/bbTtSB3au5M


  Mvh


  Katalogsupport
 • Hej!
  Nu ett drygt år senare tror jag att vi behöver ett förtydligande av den här frågan.

  I XL-checklistan för importerade poster, uppdaterad i september 2019, står tvärtom mot svaret ovan. "Om Egenskapen Titeln är sökelement finns med radera den."

  I Katalogisatörens verktygslåda (Minimikrav för importerade poster) står ingenting.

  I RDA-verktygslådan (KB:s sidor) står för importerade poster "Vid inledande artiklar i fält 245 ska förstaindikator 0 inte ändras till 1 ".

  I Libris formathandbok står "Indikatorvärde saknar betydelse i LIBRIS-tillämpningen. Ind. 1 = "1" används generellt vid nykatalogisering. I importerade (utländska) poster resp. befintliga LIBRIS-poster kan ind. 1 = "0" dock ligga kvar oförändrad. Om så krävs för lokal tillämpning (t.ex. lokalt producerade nyförvärvslistor) får även ind. 1 = "0" användas."

  Jag antar att det saknar betydelse om fältet raderas helt eller om det finns kvar men rutan inte är ikryssad. I så fall:
  • I svaret ovan, från 2018, sägs att vi ska behålla fältet
  • I Checklista för importerade poster att vi ska radera fältet
  • I RDA-verktygslådan att fältet ska raderas om titeln inleds med en artikel - behövs alltså inte annars?
  • I Formathandboken att indikatorvärde saknar betydelse (osv) i Libris, men kan ha det för lokala tillämpningar
  Hur ska vi tänka?
  Ann-Sofi Cullhed
 • P.S., har kollat den nya filmen för importerade poster - men i exemplet finns inte fältet Titel är sökelement med.
  Ann-Sofi Cullhed
 • Hej Ann-Sofi,

  Som du säger saknar det betydelse om egenskapen raderas helt eller ligger kvar oförändrad (alltså utan att rutan kryssas i).
  Raderas den genereras vid förhandsgranskning och återkonvertering till Marc21 indikator 1 = ”1”, som är normalvärde i Libris, ligger den kvar oförändrad genereras indikator 1 = ”0”.

  Tack för att du uppmärksammar att det råder diskrepans mellan de olika anvisningarna hos oss. Det är väldigt lätt hänt då arbetet med det nya formatet ständigt ändras och anvisningar, riktlinjer och gamla Kundo-svar blir snabbt föråldrade. Vi gör vårt bästa för att hänga med och kommer att uppdatera hjälptexter och anvisningar så att de stämmer överens i detta fall.

  Med vänlig hälsning,
  Katalogsupport
 • Tack, då vet jag precis! Har full förståelse för problemet med hjälptexter och anvisningar :-)

  Ann-Sofi Cullhed

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.