Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur lägger man till uniform titel (fält 130 & 730)?

Hej!
Jag undrar hur man lägger till uniform titel med delfält i XL. Exempel:
130 0_#a Bibeln. #p Nya Testamentet. #l Ukrainska
Jag vill veta hur man gör både för 130 och 730.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Petter Cederlund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Efter lite egna efterforskningar har jag lyckats skapa fält 130 och 730, genom att följa librispost 10287842.
  Vänliga hälsningar
  Petter Cederlund
 • Hej Petter,

  Den post du hänvisar till är en gammal post. Vid nykatalogisering ska RDA följas, se post 22691604 för exempel.

  För att lägga till föredragen titel för verket som huvuduppslag (det som tidigare hette Uniform titel - huvuduppslag, motsvarande fält 130 i MARC), gör på följande sätt:
  • Uttryck av/Verk/Har titel/Titel/Huvudtitel (expressionOf/Work/hasTitle/Title/mainTitle (= 130 ‡a)
  Under Instans av Verk/Text, lägg till Uttryck av genom att klicka på +-tecknet vid Instans av Verk/Text (Lägg till fält under: Text) och välj Uttryck av.

  Skapa verk som lokal entitet genom att klicka på +-tecknet vid Uttryck av (Lägg till verk). Välj Skapa lokal entitet och välj Verk. Klicka på +-tecknet vid Verk (Lägg till fält under: Verk) och välj Har titel. Välj Titel. Ta bort Övrig titelinformation.
  Skriv in uppgiften.

  Exempel: Bibeln
  • Uttryck av/Verk/Har titel/Titel/Deltitel
   (expressionOf/Work/hasTitle/Title/partName = 130 ‡p)
  Lägg till eventuell deltitel genom att klicka på +-tecknet vid Titel (lägg till fält under: Titel), välj Deltitel.
  Skriv in uppgiften.

  Exempel: Nya testamentet
  • Uttryck av/Verk/Språk/Språk/Benämning
   (expressionOf/Work/language/Language/label = 130 ‡l)
  Lägg till eventuell benämning på språk genom att klicka på +-tecknet vid Verk (Lägg till fält under: Verk) och välj Språk. Klicka på +-tecknet vid Språk (Lägg till språk) och välj Skapa lokal entitet. Lägg till Benämning genom att klicka på +-tecknet vid Språk (Lägg till fält under: Språk) och välja Benämning.
  Skriv in uppgiften.

  Exempel: Svenska

  För att ange verk som ingår i det beskrivna verket, motsvarande fält 730 0/2 (analytiskt biuppslag) i MARC:

  Under Instans av Verk/Text, klicka på +-tecknet vid Verk (lägg till fält under: Verk) och välj Har del. Följ sedan stegen ovan, från ”Skapa verk som lokal entitet”.

  För att ange verk som är relaterade, men inte ingår i det beskrivna verket, motsvarande fält 730 0/_ (icke-analytiskt biuppslag) i MARC:

  Under Instans av Verk/Text, lägg till Relation genom att klicka på +-tecknet vid Instans av Verk/Text (Lägg till fält under: Text) och välj Relation. Välj typ Relation. Lägg till Entitet genom att klicka på +-tecknet vid Relation (Lägg till fält under: Relation), välj Entitet. Skapa verk som lokal entitet genom att klicka på +-tecknet vid Entitet (Lägg till verk). Följ sedan stegen ovan, från ”Välj Skapa lokal entitet”.

  Med vänlig hälsning,
  Katalogsupport
 • Ok, tack för svar. Det börjar bli en hel del delinstruktioner kring olika fält som ligger i olika trådar i supportforum. Det vore bra om informationen fanns samlad under hjälpsidorna, eller åtminstone länkar därifrån med tydliga rubriker till respektive inlägg i forumet.
  Vänliga hälsningar
  Petter Cederlund

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.