Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Holdingsposter och Libris API

Hej,

Vi katalogiserar databaser i Libris och bygger vår egen databaslista med hjälp av Libris API. Vi lägger den mesta informationen i Libris holdingsposter och använder holdingsposternas fältindikatorer och delfält för att definiera element i vår databaslista. Nu undrar vi om detta kommer att fungera även framöver?

Ex. LIBRIS-ID:10485460

Med vänlig hälsning
Marie Widigson
Chalmers bibliotek
Marie Widigson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Om ni använder indikatorerna i enlighet med formathandboken så kommer information att finnas kvar, dock inte nödvändigtvis i helt identisk form. Detta betyder att om ni har informations-mekaniska regler eller kod som är beroende av vissa exakta fält/indikator-kombinationer så finns det en viss osäkerhet kring dels hur det ser ut efter återkonverteringen, samt om det då kommer att behöva en översyn eller inte.

    Läs mer om hur Libris använder indikatorer i holdingposter att koda information i Formathandboken.

    Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.