Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Funderingar efter en av instruktionsfilmerna

Hej i sommarvärmen,

Jag har nu avnjutit en av instruktionsfilmerna om nya Libris, den om primärkatalogisering av originalverk. Det har väckts en del funderingar som jag inte tror att jag sett så mycket av tidigare i forumet, även om det förstås kopplar till "Det blir väldigt mycket klick nu". Om jag slår in några öppna dörrar därför att senare version av Libris har åtgärdat något som påtalas i filmen men som jag missat, så ber jag om ursäkt på förhand.

Min lista följer så gått det går filmen och alla delfält kommenteras inte när jag inte uppfattat något behov.

1. Medietyp och bärartyp, här saknar nya Libris information om att dessa värden är standardvärden. Man kan visserligen dra slutsatsen att de är det, eftersom de ligger där, men den typen av slutsatser kan mycket väl leda fel.

2. Vart tog 1. uppl./1. ed. (etc.) vägen, var hittar man information om att man nu ska skriva ”Första upplagan” istället för att förkorta, i enlighet med gamla KRS? Jag är väl medveten om att vi inte ska använda KRS längre, men var finns kunskapen att inhämta om det som ska ersätta det KRS lär? Nästa fråga under samma punkt. Om det nu ska genereras uppgifter i Wikipedia och andra resurser, utifrån vad som angivits i Libris, blir det då inte konstigt exempelvis på en Ungersk webbsida om det mitt i texten dyker upp ”Första upplagan”? Kunde inte hela upplagekonceptet genereras? Om det räckte att skriva ”1” och inget mer, när det som i exemplet rör sig om en första upplaga, så skulle därefter vilket system man nu än tänker sig kommunicera uppgiften med kunna översätta detta till ”Första upplagan”, ”Elsö kiadás”, ”Pierwsze wydanie” etc.

3. Under Primär utgivning, varför har Plats en Plats som har en Benämning? Hade det inte räckt med ett fält att skriva i, vid första rubriken Plats, som exempelvis vid Upplageuppgift? Klickar jag på plustecknet bredvid Benämning så får jag även upp en lång lista med Anmärkning (hasNote)-Entiteter, URI (uri)-Literaler och en massa annat. Rätta mig om jag har fel, alla dessa val är inte möjliga att kombinera med just Plats, eller missförstår jag hur detta hänger ihop? Kunde man göra en inställning där val som inte är möjliga att kombinera med en rubrik döljs? Samma frågeställning kommer tillbaka vid nästa nod Agent-Agent-Benämning. Varför –Agent-Benämning, hade det inte räckt med som i exemplet, Agent: Grenadine? Jag förstår att det kan förekomma udda fält som kan behöva användas för katalogisering av handskrifter, musiknoter, skelett eller båtyxor, som jag saknar all erfarenhet av katalogisering av, men vi är inne på en mall som hanterar monografier. Även om man bara hade ett fält Agent och man plötsligt inser att det rör om en live-performance, så borde det fortfarande vara möjligt att via ett plustecken lägga till erforderlig information, utan detta träd av rubriker. Precis det jag efterfrågar under den här punkten dyker upp på den sista noden, År. Förmodligen är det något centralt som jag inte förstår, är jag ensam om detta? Enda kommentaren till År, borde inte datum finnas med redan från början i en mall för monografier, särskilt om fältet försvinner om det inte fylls i. Det är trots allt inte ovanligt att man hittar både tryck- och utgivningsår i en bok.

4. Samma kommentar vid ISBN som tidigare, varför måste ISBN tilldelas ett Värde? I exemplet behandlas Värde och Särskiljande tillägg som likvärdiga storheter under ISBN, men ISBN är väl i det här sammanhanget värdet och inte något överordnat själva sifferkombinationen? Skulle inte även särskiljande tillägg, åtminstone de vanligast förekommande kunna vara auktoriserade? Så att inbunden, pocket etc. översätts vid export till andra system, eller vid användning av engelsk version av Libris?

5. Samma kommentar kring Omfång och sidor som för upplaga tidigare under punkt 2, varför sidor istället för s. och varför behöva ange något alls efter siffrorna (exemplet export till Ungern igen). Och igen, varför måste Omfång ha en underliggande nod Benämning, finns någon alternativ rubrik som skulle kunna ligga under omfång, som inte är Benämning?

6. Samma kommentar för mått som för omfång.

7. Kunde fältet för illustrationer få ingå i monografimallen? Och, Övriga fysiska detaljer? Här behöver ni lösa det så att metadata hittar rätt även om man söker efter ”ill” och andra vanligt förekommande begrepp. Dessutom vore det bra om dessa var auktoriserade, så att man kan välja ”Illustrationer”, ”Tabeller” etc ungefär som i gamla Voyagers 008, så att dessa översätts korrekt vid export till andra länder, återigen se punkt 2. Kanske behövs då ett alternativ Fritext, om man katalogiserar saker med väldigt udda fysiska detaljer.

8. Är det korrekt uppfattat, att om man inte håller på med bibliografier, katalogisering åt flera olika bibliotek och andra specialare, så behöver man inte gå in under Adminmetadata, även om man i och för sig kan ange Beskrivningsnivå? Är det ett sämre alternativ att skippa beskrivningsnivån än att ange något, eller är det helt frivilligt? Om man trots allt borde ange nivå, kan standardvärdet för monografier sättas till Biblioteksnivå i mallen, så att man får ett värde utan att öppna Adminmetadata och att man bara behöver gör en förändring om det handlar om en annan typ av nivå än standardnivån? Detta kan kanske dessutom styras via roller så att om ni är inloggade som NB så blir det ett annat resultat än när jag som vanlig dödlig primärkatalogiserar något.
Anders Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Om du söker på KB.se och Anvisningar för katalogisering RDA (det finns andra sätt att hitta det, detta är bara ett exempel) så hittar du en massa information och instruktioner. På RDA-redaktionens sida (på kb.se) hittar du en del Info också, som relaterar till nya Libris och Bibframe-formatet. Medie- bärar- och innehållstyp är ju standard för RDA (motsv fält 336-338 i Marc-format). I och med nya Libris är det RDA-reglerna som gäller.
  RDA bygger ju på ”skriv som det står” och om det i en svensk bok står ”första upplagan” (eller om det står ”första upplagans andra tryckning”, då får tryckningsuppgiften hänga med på köpet s a s) så skriver man exakt så, eller om det i en italiensk bok står ”prima edizione” så skriver man det (men t ex ”illustrationer” och ”sidor” om man har svenska som katalogiseringsspråk, om man primärkattar den italienska boken). På samma sätt blir t ex ett utskrivet utgivningsdatum i en utländsk (här italiensk) bok t ex ”marzo 2018” och inte ”mars 2018”. 
  För att bara kommentera en liten del av det du skrivit om. Det är mycket med RDA-reglerna som är nytt i jfr med KRS. Mvh
  Ulrika Orloff
 • Hej!
  tack för synpunkterna, de är mycket värdefulla för oss. Ett par kommentarer ur ett funktionellt perspektiv:
  • punkt 4: ISBN -- detta fält kommer att ses över efter semesteruppehållet, inklusive särskiljande tillägg.
  • punkt 7: bra förslag att ta in Illustrationer och Övriga fysiska detaljer i mallen för monografier, vi tar med det för prioritering.
  mvh
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Nu var inte min huvudpoäng med kommentar om Övriga fysiska detaljer att den skulle in i mallen för monografier, men det är en bra idé i sig.
  Anders Johansson
 • Hej!

  Se svar från NB.

  • 1. Medietyp och bärartyp, dessa är standardvärden för tryckta monografier och behöver därmed vanligen inte ändras, om man har utgått från mallen eller en inläst Bokinfo-post. I Anvisningar för katalogisering enligt RDA finns beskrivet hur Medietyp och Bärartyp ska användas.
  • 2. Upplageuppgifter: som har påpekats i en tidigare kommentar så beskriver Anvisningar för katalogisering enligt RDA hur upplageuppgifter ska behandlas. Enligt RDA ska vissa uppgifter återges så som de förekommer i resursen och upplageuppgift hör till dessa. Står det ”Första upplagan” i resursen så återger man numera uppgiften precis som det står, utan att förkorta.
  • 3. Primär utgivning, Plats, Benämning, Datum, År. När man klickar på +-tecknet vid Benämning, så får man fram ytterligare ett fält Benämning. Klickar man på +-tecknet vid Plats så får man fram ett antal val som inte är relevanta för Plats. Samma sak händer på andra ställen i formuläret. För att förbättra detta krävs ytterligare arbete med formatet. Formatarbetet kommer att fortsätta i höst.
  • 4. ISBN. Att ett ISBN ligger under Värde är något som ingår i det nya BIBFRAME-baserade formatet. BIBFRAME 2.0 använder sig av vissa konventioner som definieras av standarden RDF, t ex Värde och Benämning. I det här fallet är ISBN en klass som kan innehålla ett värde eller andra egenskaper och är alltså inte värdet i sig. På samma sätt förhåller det sig med benämning för Agenter och Platser. Läs gärna mer om grunderna för länkad data via Introduktion till nya Libris och XL.
   De särskiljande tilläggen för bandtyper är delvis redan standardiserade och skulle kunna läggas in som en lista i formuläret. Vi ser över om det kan bli möjligt i en kommande release. En lista över de bandtyper som förekommer finns under tiden på denna adress (se näst sista stycket på sidan, Bandtyper NB-praxis): http://www.kb.se/katalogisering/Katalogisering/falt/?index=20849#
  • 5. Angående förkortningar, se svar under fråga 2. Angående Benämning, se svar under fråga 4.
  • 6. Se fråga 5.
  • 7. Se tidigare kommentar. Vi hoppas också att RDA:s värdelistor för Illustrativt innehåll integreras med katalogiseringsformuläret i en senare release. Se Anvisningar för katalogisering enligt RDA.
  • 8. Även om man inte arbetar med en särskild bibliografi, så behöver man gå in under Adminmetadata och se efter att uppgifterna är korrekta. Vad gäller Beskrivningsnivå är det särskilt viktigt att ändra nivån CIP-post till annan nivå (Biblioteksnivå, Miniminivå eller Nationalbibliografisk nivå, beroende på bibliotek och sammanhang), annars kan informationen komma att skrivas över i kommande inläsningar vid postimport. Nivån skulle i mallen kunna sättas till ett standardvärde och vi ser över om det kan bli möjligt i en senare release.
  Mvh

  Libris kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.