Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förslag från L och G angående ”scroll och klick-verktyget” Libris XL

Hej!

Vi har sedan sjösättningen av Libris XL arbetat med att göra katalogiseringsverktyget mer lättarbetat och därmed effektivisera vårt katalogiseringsarbete. Med hjälp av programmet Autohotkey (som kan laddas ner gratis på nätet) har vi lyckats ersätta en stor del av scrollandet och musklickandet med kortkommandon.

Vi önskar förstås att AHK inte skulle behövas, och grundproblemet kvarstår med ett otroligt omständligt och tidskrävande katalogiseringsverktyg. Men till dess att Libristeamet förbättrar funktionalitet och ergonomi kommer vi att använda oss av AHK, som besparar oss mycket tid i vårt dagliga arbete.

Vi välkomnar att Libris XL uppdateras och förbättras, men tråkigt nog har möjligheten att skriva AHK-script kraftigt försämrats i såväl version 1.1 som 1.2. Detta beror dels på att man inte kan ”tabba” och trycka på enter i den uträckning man kunde i den allra första versionen, och dessutom måste man numera använda musen för att klicka i varje ruta där man vill skriva in data, eftersom markören försvinner så fort ett nytt fält lagts till.

Vi hoppas att Libris XL:s programmerare kan ta ett principbeslut om att man ska kunna navigera till varje ruta, plustecken, papperskorg, rullgardinsmeny och så vidare med hjälp av tangentbordet. Kort sagt: ju mer vi slipper ta oss fram med musklick, desto större möjligheter får vi att skräddarsy Libris XL efter våra behov.
Johnny Olsson & Karin Albinsson, UB i Lund och Mårten Bohman, Göteborgs UB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Tack för era synpunkter!

  Vi har till nya versionen 1.2 av katalogiseringsverktyget särskilt jobbat med att man ska kunna tabba sig fram genom alla komponenter i posterna, för den som föredrar att navigera på det viset. Kan ni ge några exempel på var det inte fungerar att tabba sig fram?

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Det finns många exempel men jag kan nämna några.

  Primär utgivning/plats: I bokinfo-posterna finns detta fält inte med, och inte heller i mallen som används för att berika dessa poster. Om jag lägger till plats kan jag inte tabba mig tillbaka till + bredvid plats, eftersom jag då måste gå igenom hela formuläret. Ur Autohotkey-synpunkt innebär detta ett tvärstopp eftersom antalet tabbar då kommer skilja sig beroende på hur många fält som finns för övrigt i posten. Tidigare har markören stannat inom rutan primär utgivning och det har då varit möjligt att anta att där alltid kommer att behövas samma antal tabbar för att ta sig till +.

  Vi hade utmärkta script för plats, agent, datum, copyright och så vidare som nu inte är möjliga att skapa på nytt, just på grund av att man måste tabba sig genom hela formuläret, och dessutom på grund av att markören inte stannar i rutan där man skriver in data utan "försvinner". Detsamma gäller fältet övriga fysiska detaljer, där vi tidigare hade ett script som skrev in "illustrationer".

  Ett script vi hade för sammansatt term var otroligt hjälpsamt då man slapp att manuellt tillfoga fält såsom föredragen benämning, termlista och termkomponenter. Nu blir det även här tvärstopp eftersom jag när jag lagt till föredragen benämning så att säga kastas ut i ingenstans och måste börja om med tabbandet.

  En lösning på ovan nämnda problem skulle kunna vara att markören stannar inom den delen av formuläret man befinner sig i. Då är det möjligt att tabba sig fram och tillbaka inom respektive del.

  Att markören försvinner är ett problem även om man inte använder Autohotkey, eftersom det är smidigast att börja skriva i fältet direkt efter att det är tillagt, i stället för att behöva klicka i rutan varje gång.

  Ytterligare ett exempel där det skett en försämring är fältet "har del" under utgivning. För att skapa lokal entitet med tangenterna måste man tabba sig igenom en orimligt lång rullgardinsmeny i högerkanten för att sedan kunna ta sig ner till skapa lokal entitet och resurs. I det här fallet vore det bättre att kunna tabba sig förbi rullgardinsmenyn och ner till lokal entitet, och i stället trycka enter på rullgardinsmenyn om man vill öppna den.

  Kanske har ni en lösning på hur man kan komma runt de här problemen, som vi förbisett. I så fall skulle vi gärna vilja ta del av den.
  Karin Albinsson
 • Rättning: "har del" ska förstås följas av utgivning från rullgardinsmenyn under lokal entitet. Men problemet kvarstår.
  Karin Albinsson
 • Tack! Några kommentarer kring tabbandet mm:
  • Den försvunna markören kommer vi att ändra så att den hamnar i inmatningsfältet och man kan börja skriva direkt (designbeslutet handlade om att man skulle kunna välja flera fält utan att behöva hoppa fram och tillbaka. Det verkar dock som  ett mindre vanligt scenario så vi väljer nu att i stället stödja val av ett fält).
  • Placeringen långt ner av Välj lokal entitet har vi valt för att rutan ovanför entiteter ska bli maximalt stor och överskådlig. Jag blir osäker på hur Karin menar här, vi tänker att det går fint att tabba sig förbi den och direkt ner till Välj lokal entitet.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Som Karin nämner är ett stort problem att man är kvar med markören i den utfällda menyn till höger, oavsett om man använder enter, ctrl+enter eller om man använder escape och stänger menyn. Det innebär att man kan tabba sig ner till det mörkgrå fältet med KB-ikonen längst ner på webbsidan eller så kan man shift-tabba sig till toolbaren. Oavsett vilket så har man 40 till 100 tab till man kommer till det fält man har lagt till.

  Angående situationen i 1.2 där det enda sättet att röra sig i rullmenyerna är att tabba sig igenom hela (eftersom det inte längre går att "hoppa förbi" dem med tab eller skynda igenom dem med page up och page down) så testade jag att lägga till Sammansatt term under Ämne utan att använda musen. Det krävdes 70 tab för att komma fram till entiteten och kunna trycka enter för att lägga till den, vilket förstås gör tabbandet till ett orimligt alternativ. Och efter att jag har fått in Sammansatt term så är jag kvar i rutan till höger så det skulle ta mig 40-100 tab att komma till min nytillagda entitet för att i den kunna lägga till underliggande Termkomponenter och Termlista.

  Det vore därför oerhört hjälpsamt om ni kunde återinföra funktion hos ctrl+enter och samtidigt förbättra hur enter (och val med musen) fungerar i sidomenyn. Om ctrl+enter höll markören kvar i menyn så att man har möjlighet lägga till fler entiteter, och enter förde markören till det nytillagda fältet, så skulle det underlätta oerhört mycket. Då skulle alla användare slippa leta reda på fältet och trycka på det, och det skulle återigen vara möjligt för oss att skriva script för att effektivisera vårt dagliga arbete i katalogen med hjälp av Autohotkey.

  Tyvärr har de ändringar som kommit i 1.1 och 1.2 gjort att de scripter i Autohotkey som jag har utformat för Göteborgs universitetsbibliotek har gått från drygt 30 till runt 10. I vissa fall gjorde dessa kommandon att man med en knapptryckning utförde runt 40 knapptryckningar. Nämnas bör att ungefär 10 av våra scripter har gjorts onödiga tack vare den nya funktionen Berika från mall, vilket självklart är en klart positiv utveckling och precis vad vi hoppats på. Kvarstår gör dock det faktum att mycket arbete som fortfarande är omständligt, exempelvis arbetet med ämnesord, inte längre går att underlätta med lokala "work arounds" som Autohotkey, vilket är beklagligt.
  Mårten Bohman, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Ni får gärna testa själva, men jag har testat i både Firefox och Chrome (i Lägg till entitet i Ämne) och man måste tabba förbi alla 30 objekt i typ-rullistan  för att komma till skapa-till-lokal-entitet-rullistan.
  Mårten Bohman, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Detsamma gäller hos oss i Lund; vi har gått från ett 40-tal välfungerande script i första versionen av Libris till ett 10-tal i nuvarande version, med resultatet att katalogiseringen nu för oss som använder AHK tar längre tid än den gjorde i till exempel augusti. Med detta menar jag inte att Libris inte ska uppdateras, utan det är endast en önskan om en förbättring på alla plan i och med varje uppdatering, i synnerhet gällande ergonomi och effektivitet (illustrerat av Mårten i antal knapptryckningar och tabbar som krävs i nuvarande version).

  Angående lokal entitet är det absolut möjligt att tabba sig genom rullgardinsmenyn men i fallet jag beskrev ovan med "har del" under primär utgivning handlar det om ett orimligt antal tabbar, så många att jag inte kan lägga ned tiden på att räkna dem.
  Karin Albinsson
 • Ytterligare 1 exempel.
  Vi berikar EPLK-poster med författarens födelseår.
  För att få markören liggande i den rutan krävs ung 50 tab.
  Självklart bör markören hamna i Födelsetid-rutan och inte "försvinna".
  Vi hade ett fungerade AHK-script. Inte nu längre.

  En fråga angående beståndsposter: Vi (L) har skrivit 8 AHK-script.
  Behöver man ta bort alla de fält man inte fyller i?


  Johnny Olsson / L
 • Här uppstår uppenbarligen motstridiga användningsfall i version 1.2. Vi har till den nya versionen arbetat för att ta fram en efterfrågad förbättring - att man ska kunna tabba sig igenom fältlistorna, värde för värde. Detta fungerar fint då man jobbar manuellt men skapar ett problem för era AutoHotKey-skript. Låt oss återkomma om detta!

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Först vill jag säga att den enligt mig mest angelägna förbättringen är att markören bör hamna i inmatningsfältet. Ni har redan svarat att det kommer att ordnas och jag hoppas innerligt att det kommer redan till 1.3.

  När ni åtgärdar det här problemet får ni också gärna återinföra ctrl+enter och ctrl+musklick, så att man inte berövar de avancerade användarna möjligheten att välja flera objekt i följd i en meny.

  Sen får jag påpeka att det verkar som om vi har missförstått varandra något - jag kan nämligen inte se vilka motstridiga användningsfall som skulle kunna förekomma. Att det i 1.2 alltid går att röra sig med tab genom menyerna är egentligen inte ett hinder för våra script i Autohotkey, även om scripten blir något besvärligare att skriva.

  Men om man ständigt måste tabba sig igenom hela rullistor för att komma till nästa meny eller knapp så blir det i många fall ett helt orimligt antal tab det handlar om. Det gör att användaren i praktiken blir tvungen att använda musen även om det är tänkbart att tabba 30 gånger. Om man i stället återinför det gamla sättet att röra sig i menyerna, alltså att rullgardinsmenyn passeras med tab och rullas ned med space eller enter, så att navigation sker med en kombination av tab, space, enter, piltangenter, page up och page down, så kan den användare som föredrar tangentbord navigera i interfacet på ett effektivare sätt.

  För att förtydliga så värnar jag i navigationsfrågan om alla användare, inte enbart om de vid Göteborgs och Lunds UB som har haft möjlighet att få effektiviseringshjälp genom Autohotkey.

  Mårten Bohman, GUB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.