Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

"Fjärilar i magen" - om svarsalternativen i användartest

I testformuläret får testanvändaren vid utvärderingen av varje delmoment frågan "Hur fick det här dig att känna dig?  Det ges fem svarsalternativ:

Fjärilar i magen
Ler inombords
Neutral som havet
Fränt kritiskt
Klump i magen

Det tycks vara "Fjärilar i magen" som är det mest positiva svarsalternativet - i alla fall om man ska uppfatta skalan som fallande, vilket inte framgår. För väldigt många av oss (en generationsfråga, kanske?) betyder Fjärilar i magen att känna sig nervös, vilket också är den betydelse som ges i alla ordböcker som jag har kollat, t.ex. SAOL 2015. Det är säkerligen inte vad den som formulerade svarsalternativet menade. Eller? Jag har frågat en hel del personer om vilken betydelse de lägger i frasen, och fått väldigt blandade svar, alltifrån "euforisk" till "nervös". Jag hann själv svara fel ett par gånger innan jag ens började fundera på om svarsalternativen presenterades på en fallande skala eller ej. Förhoppningsvis betydelselöst, men om svaren kommer att spela in vid utvärderingen och hur olika problem kommer att prioriteras bör svarsalternativen vara entydiga, annars blir det ju helt fel.

Ann-Sofi Cullhed Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Det är olyckligt att uttrycket kan tolkas som "pirrigt positivt" trots att då definitionen är närmare "stressat negativt". Tack för att du poängterade det!

    Valet av uttryck syftade till att i grova drag fånga deltagarnas reaktioner på att utföra uppgifter i det nya verktyget. Vi var intresserade av att fånga en känsla, för att med det få en uppfattning av hur gränssnittet påverkar användare. Svarsalternativen i det här fallet är olyckligtvis inte så lätta att ta till sig, och vi kommer framöver att vara tydligare gällande det här.

    Samtliga prioriteringar och beslut som fattas baseras på ett flertal perspektiv och tester.
    Maia Dexander Införandeaktiviteter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.