Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Felaktig delfältsordning konferenser

Hej!
Jag arbetade igår med en gammal librispost (id 9376246), som i Webblibris hade ett korrekt formulerat 710-fält (institution med konferens):

710 2_ #a Norske forskningsbibliotekarers forening. #b Rundebordskonferanse   #n (4 : #d 1965 : #c Bergen)

I förhandsgranskaren i XL såg de tre sista delfälten i stället ut som följer:

#d 1965 #c Bergen) #n (4 :

Delfält #n kommer alltså felaktigt sist i stället för först av de tre fälten. Jag kompletterade posten med en klassning i XL, sparade och importerade den till vårt lokala system, och delfältsordningen blev då felaktig där enligt ovan. Jag kollade även  posten i Webblibris i morse och den tidigare korrekta delfältsordningen var nu felaktig efter nattens körning.

Hur ska konferensuppgift (fält 110/111/710/711) hanteras i XL?
M.v.h.
Petter Cederlund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Vi har problem med att få delfältsordningen i komplicerade fält perfekt.  Vi har specificerat den som: 6 i a b d c g u t n m r p k l s f o x e 4 1 0
  I ditt exempel borde "n" komma före d och c, men i andra fall inte.

  Vi kommer att se över delfältsordningen och försöka rätta till fel som stör förståelse och användning.

  Är det även delfältsordning och interpunktion du undrar om  för (fält 110/111/710/711) ?

  Vänliga hälsningar.
  Katalogsupport
 • Hej!
  Ja, de angivna fälten (110/111/710/711) är de fält där, såvitt jag vet, konferensinformation (ordning n d c) förekommer inom parentes. Jag undrar hur man rent konkret ska förhålla sig till sådana fält, där man tidigare angav interpunktion inklusive parenteser i de tre delfälten. Mitt exempel var en gammal konverterad post (d.v.s. före XL), och då är interpunktionen och parenteserna på plats i XLs delfält. Men eftersom delfältordningen är en annan i  XL fragmenteras parentesen och det synliga resultatet blir felaktigt och otydligt, både i XL, vårt lokala system (KOHA) och (om ändringar gjorts i posten och den har sparats) i Webblibris. Jag undrar om man ska låta interpunktionen ligga kvar i XL-delfälten i redan skapade poster (konverterade librisposter) i väntan på att problemet blir löst? Och om man skapar nya fält med konferensinformation i XL, ska man då avstå från att ange parenteser och interpunktion i XLs delfält?
  M.v.h.
  Petter Cederlund
 • Hej,
  Det här är en knepig fråga som vi inte fullt ut rett ut. Tillsvidare är det bäst att låta interpunktion ligga kvar. Om det blir problem i din lokala katalog kan du rätta lokalt.

  När man skapar nya fält är det en fördel om man kan undvika att lägga in parenteser och interpunktion.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • I samma frågekategori - hur går det med tillägg av 245 n? Det står inget om det i hjälpen, finns det möjlighet att göra detta?


  Anna Lindemark
 • Jag lyckas inte återskapa fälten i exemplet ovan, när jag försöker lägga in ett verk i två band. Jag antar att exemplet är en gammal konverterad post. Det går att lägga fälten delbeteckning och deltitel direkt under huvudtitel och övrig titelinformation när man arbetar med RDA-mallen för bok, men de syns inte i MARC-visningen i XL. Jag hoppas att ni prioriterar denna funktion i systemutvecklingen, så att det blir möjligt att lägga in delar av flerbandsverk enligt flerpostmetodik.
  M.v.h.
  Petter Cederlund
 • Hej Petter, du har givetvis rätt - exemplet är en gammal konverterad post och det går inte att återskapa (delbeteckning/245#n). Projektet måste titta vidare på flerbandsverk för att det ska bli möjligt att lägga in det korrekt. Vi tar bort det missvisande exemplet i tidigare inlägg.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Hej!

  Det ser ut som att delfältsordningen för konferenser alltjämt blir felaktig i 610/611 och 710/711 vid konvertering till MARC21 (i enlighet med första inlägget i tråden), men att den blir korrekt i 110/111. Se t.ex. 18050933 (korrekt delfältsordning i 111, men felaktig i 611) och 14586811 (felaktig i 711).

  Hur ser möjligheterna ut att få ordning på detta framöver? I och med att det verkar ha gått att lösa i 110/111, så borde det kanske inte vara omöjligt att fixa även för övriga fält där konstruktionen #n (x : #d xxxx : #c Abcde) förekommer.
  Markus Nolgren
 • Hej igen Markus,

  Vi har bett att formatutvecklarna tittar på denna fråga och ber att få återkomma med svar på hur tankarna har gått vad gäller delfältsordningen i dessa fält.

  Vänliga hälsningar,
  Katalogsupport
 • Har det hänt något nytt angående formatering av konferensuppgifter? (Se tråden ovan)
  Vänliga hälsningar

  Petter Cederlund
 • Hej Petter,

  Problemet med att uppgift om konferens inlagd på samma sätt i Medverkan och Ämne kommer ut olika i MARC-formatet är rapporterat till utvecklarna och kommer att åtgärdas, dvs. delfältsordningen mellan fält 111/611/711 ska harmoniseras i MARC-konverteringen. Vi kan dock inte svara på när.
  Vad gäller interpunktion rekommenderar vi att man inte använder någon sådan när man anger uppgift om konferens i det nya formatet.

  Vänliga hälsningar,


  Katalogsupport
 • Hej!
  Jag gjorde idag ett biuppslag på möte (fält 711) utan interpunktion i formuläret och fick föjande resultat i MARC-vyn:

  711 #a Congresso bibliologico francescano internazionale #d 1949 #c Roma, #n 1.

  Nu lägger som synes Libris till ett kommatecken i slutet av delfält c, vilket antyder att det ska komma ett fält efter delfält c. I nuläget gör n-fältet det men detta är ju felaktigt. Jag undrar, eftersom kommatecknet genereras av systemet, hur ni tänker om framtida delfältsordning och interpunktion. Ni har ju tidigare svarat på detta i inlägget ovan, med det aktualiserades på nytt när jag upptäckte den systemgenererade interpunktionen i delfält c.
  Vänliga hälsningar


  Petter Cederlund

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.