Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fält för utgivningsår?

Angående instansposter: Hjälpen/instruktionen säger att man ska använda fältet "Datum" för att ange publikationens utgivningsår. Många bokrondellsposter (CIP-poster) verkar ha fältet "År" istället. Båda visas som 264 #c i förhandsgranskning i Marc21. Behöver man ändra fältet "År" till "Datum" när man uppdaterar en bokrondellspost? Och vidare: Om fältet "År" inte ska användas, behöver det då ligga i listan av fält möjliga att välja och lägga till?
Mikael Lindgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • (Inlägget uppdaterat 2018-06-15)

  Hej!

  I nya Libris kompletterar År och Datum varandra. Instruktionen https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-print-monograph stämmer men vi arbetar med att ta fram en utförligare beskrivning med skärmdumpar som förhoppningsvis förtydligar detta.

  Mvh
  Katalogsupport
 • (Inlägget uppdaterat 2018-08-09)

  Hej igen, här kommer ett förtydligande avseende årtal i nya Libris.

  Ett år
  Det huvudsakliga fältet för årtal är År. Det ska ligga i avsnittet Primär utgivning. Om årtalet anges utan klammer e dyl, räcker det att ange årtalet här. Det exporteras då både som 008 och 264c.

  Fälten År, Startår, Slutår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. Det ska bara finnas i avsnittet Primär utgivning 
  Fältet Datum får innehålla text och interpunktionstecken

  Libris katalogisering:


  MARC-export: År hamnar i 008 och 264c:


  Klamrat år eller år med annan interpunktion
  Om årtalet ska vara klamrat måste det anges på två ställen. I avsnittet Primär utgivning: skriv årtalet utan interpunktion i År. Lägg till fältet Datum och upprepa årtalet, med interpunktion. Då exporteras År som 008 och Datum som 264c.

  Libris katalogisering: Årtalet anges på två ställen: Rent årtal i År-fältet. Klamrat år i Datum-fältet


  MARC-export: År hamnar i 008, Datum hamnar i 264c

  OBS! Om man klamrar årtalet i År kommer det INTE med i 008 i exporten  Flera år
  Använd Startår och Slutår. Fälten ska ligga i avsnittet Primär utgivning. Om årtalen anges utan klammer e dyl, räcker det att ange årtalen här. De exporteras då både som 008 och 264c. Bindestreck sätts automatiskt. För att få rätt kod i 008 vid MARC-export: lägg till Typ av utgivningsdatum och välj ”Flera årtal (monografisk resurs)

  Libris katalogisering: Startår, Slutår och Typ av utgivningsdatum

  MARC-export: Startår och Slutår hamnar i 008 och 264c


  OBS! Om man inte väljer Typ av utgivningsdatum sätts värdet ”d” som är defaultvärde

  Klamrade år eller år med annan interpunktion
  Om årtalen ska vara klamrade måste de anges på två ställen. I avsnittet Primär utgivning: skriv första årtalet utan interpunktion i Startår och andra årtalet i Slutår. Lägg till fältet Datum och upprepa årtalen, med interpunktion och bindestreck. För att få rätt kod i 008 vid MARC-export: lägg till Typ av utgivningsdatum och välj ”Flera årtal (monografisk resurs). Startår och Slutår exporteras som 008 och Datum exporteras som 264c.

  Libris katalogisering: Vid klamring behöver årtalen anges på två ställen


  MARC-export: Startår och Slutår hamnar i 008, Datum hamnar i 264c


  OBS! Om man klamrar årtalen i Startår och Slutår kommer de INTE med i 008 i exporten

  Konverterade och maskininlästa poster
  I konverterade och maskininlästa poster finns det ibland två avsnitt: ett Primär utgivning med År och Land, och ett Utgivning med Plats, Agent och Datum. Så blir det i de fall där årtalet från MARC 260/264c är klamrat eller föregås av text, och då motsvarar Primär utgivning MARC-fältet 008 medan Utgivning motsvarar 264.
   
  Redigera maskininlästa poster
  När man katalogiserar maskininlästa poster med två utgivningsavsnitt får man flytta uppgifterna om Plats, Agent och Datum till avsnittet Primär utgivning och ta bort avsnittet Utgivning. Egna behov och resurser får avgöra arbetsinsatsen.

  Vi hoppas kunna städa dessa poster maskinellt på sikt, och då slå ihop de båda avsnitten till ett Primär utgivning.

  Vänliga hälsningar

  Katalogsupport
 • Detta är väl ganska klumpigt. Det vore väl bra med en liten rutin som automatiskt avlägsnar klamrar i År och lägger resultatet i 008. Eftersom det uppenbarligen redan finns en kontroll att fältet inte innehåller klamrar etc. någonstans, så kan det inte vara så svårt att fixa. Alla varianter kan naturligtvis inte tas hand om, men åtminstone det enklaste (och vanligaste) med ett fyrsiffrigt årtal inom klammer ....
  Pär Johansson
 • Vid importering av poster från Andra källor har vi också noterat att det alltid verkar vara så att posten (under Utgivning) dels har fältet Primär utgivning (som motsvarara 008) och Utgivning (som motsvarar #264 andraindikator 1). Då syns sedan två fält #264 andraindikator 1 i Marc-formatet. För att få detta att ändras till endast ett sådant fält behöver vi flytta all utgivningsinformation till Primär utgivning och ta bort informationen från fältet Utgivning. Räknas alla importerade poster som konverterade poster, och då blir det så här? Det blir ju väldigt mycket extraarbete när man, som vi, importerar flera tusen poster från andra källor.
  Märk väl att det, i falllet importerade poster, inte spelar någon roll om årtalet är klamrat eller inte.
  Ulrika Orloff
 • Föreslår ni att vi inväntar "poststädningen"? I stället för att ändra på varje importerad post?
  Ulrika Orloff
 • Hej,
  om det är av väsentlig betydelse att informationen visas som förväntat rekommenderar vi att ni gör ändringarna manuellt. KB kan i de fall det är möjligt eventuellt göra maskinella tillägg och korrigeringar framöver. I samband med detta stora systemskifte är det också tänkbart att alla poster inte får samma fullständighet och att det är en temporär kvalitetssänkning som är acceptabel.

  Vänliga hälsningar,
  Anna Berggren
 • Hej,
  Jag förstod den information supporten gav högre upp angående maskininlästa poster som att man "bör" flytta uppgifterna för att posten ska bli korrekt och förmodade att detsamma kanske gällde importerade poster. Det vill säga, att man från KBs/Libris sida tycker att man ska korrigera och flytta uppgifterna från Utgivning till Primär utgivning. Men, om jag förstår dig rätt, är det mer en fråga om hur vi själva vill ha det?

  Vänliga hälsningar  Ulrika Orloff
 • Hej Ulrika med flera!

  Rekommendationen från KB:s sida är att man får flytta uppgifterna. Egna behov och resurser får avgöra arbetsinsats och tillvägagångssätt. Instruktionstexten ovan är uppdaterad och kompletterad med instruktion för ange uppgifter om flera år.

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport
 • Jag förstår inte riktigt det här. Är det ovanstående som avgör om årtalet visas eller inte i filtreringen "utgivningsdatum" till vänster om träfflistan?

  Exempelvis sökningen Anatomi och rörelselära inom idrotten wirhed. Den ger 8 träffar, men bara 1 av dessa visas under "utgivningsdatum" i filtreringen till vänster. För de andra 7 ser man inte heller årtalet i postinformationen i träfflistan, trots att årtalet finns både i 008 och 264c enligt förhandsgranskningen av Marc21. Träfflistan borde väl kunna visa årtalet när det finns i både 008 och 264?

  Karin Jäppinen / GIH

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.