Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Elektroniska poster

Jag önskar mallar/anvisningar/instruktionsfilmer för katalogisering av elektroniska poster.
Anders Ohlsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för ert önskemål, vi tar detta till oss!

  Mvh
  Libris kundservice
 • Hej!
  Tiden går. Vi har e-böcker att katalogisera manuellt, alltså enstaka inköp. När kommer mall och arbetsflöde för e-bokskatalogisering?
  Är det ok att hämta post från "Annan källa" även om det finns en eller flera länkserverposter? De remote sökta posterna har bättre kvalité än länkserverposterna.
  Hur kommer dubbletter av länkserverposter att hanteras framöver?
  Dubbletthantering generellt: kommer de tas bort centralt av KB via API:er? Det behövs också möjligheter att manuellt ta bort dubbletter av bibliografiska poster (inte bara för e-böcker).
  /Ann-Marie Pettersson, e-bokskatalogisatör

  Eva-Lisa Holm Granath, funktionsansvarig för katalogisering vid LiUB
 • Vad händer i frågan?
  Anders Ohlsson
 • Nu vill vi ha besked i frågan om mallar och anvisningar för katalogisering av elektroniska poster. Vi har inte hört någonting sedan 18 juni! Vad jag kan se så finns det heller ingenting om mallar i er roadmap som sträcker sig fram till mars 2019.
  Anders Ohlsson
 • Eftersom länkning mellan tryckt och elektroniskt verk ännu inte fungerar i LIBRIS XL har vi inte lagt in några poster för elektroniska doktorsavhandlingar eller licentiatsavhandlingar  sedan Voyager stängdes. Det finns inget enkelt sätt att kopiera den post görs för instansen av det tryckta verket och använda för den elektroniska versionen.

  • Vi får nöja oss med att de är sökbara i SwePub, förhoppningsvis inkorporerat i LIBRIS-beståndet framöver.
  • vårt eget arkiv i DSPACE http://publications.ki.se där avhandlingar publiceras obligatorisk sedan 2005, 
  • samt t  ex Dart Europe 
  Johnny Carlsson
 • Linköpings UB har nyligen valt att välja "Annan Källa" för enstaka inköpta e-böcker när fullvärdig bibliografisk post saknas i Libris. Vi är medvetna om att vi skapar dubblettposter i Libris, eftersom det oftast finns länkserverposter. När det gäller elektroniska avhandlingar så uppdaterar vi posten via e-pliktsflödet. Vi sparar underlaget och får uppdatera länkningen mellan tryckt och elektroniskt i efterhand.
  Ann-Marie Pettersson
 • Hej, här lite kommentarer kring e-poster:
  • katalogiseringsmall/arbetsflöde för e-poster ligger i vår backlog och planeras in då vi gjort klart mallar för AV-media och kartor/bilder. För er information gör vi allt vi kan för att hinna klart de viktigaste mallarna, inkl. denna, under 2018. 
  • jag kan inte se att det finns något som hindrar att ni importerar e-poster från Annan källa. Eventuella dubbletter måste nog hanteras på flera sätt, i vissa fall radera manuellt, i andra fall systematisk borttagning av dubbletter i KB:s regi. Dubbletteliminering är som ni säger en generell fråga som rör olika typer av material. 
  • dubbletter av länkserverposter: ett uppdaterat länkserverflöde kommer, efter avbrottet från juni, att startas efter kommande allhelgonahelg. Matchningen av inkommande länkserverposter mot befintliga poster är vidareutvecklad; tanken är att dubbletter ska uppstå mera sällan. I övrigt gäller samma kring dubbletteliminering som ovan.
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Hej,
  Det har nu gått ett par år sedan vi pratade om dubbletter på e-böcker. Jag skulle vilja ställa samma fråga som för två år sedan: Hur kommer dubbletter av länkserverposter att hanteras framöver?
  Ett konkret exempel är The Hungarian patient: social opposition to an illiberal democracy. Det finns dubbletter i Libris, bägge med beståndsposter. Ett CXZ-meddelande är inte en optimal lösning, tycker jag. Länkningar är numera automatiserade och man vill helst inte flytta på en e-bokslänk manuellt.
  Rayeheh Hamedani

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.