Till senaste kommentaren

Diakriter och originalskrift på icke-latinska språk

Fråga från användardagen:

Kommer det att gå att använda diakriter och icke-latinska språk?
I Voyager använder vi ryska tecken, kommer det att fungera i nya Libris?
Maia Dexander Införandeaktiviteter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • I katalogiseringsgränssnittets Hjälp-sektion finns information om specialtecken.
  https://libris-stg.kb.se/katalogisering/help/search-04-special-chars
  Maia Dexander Införandeaktiviteter
 • Hej,
  Jag skulle behöva en förklaring till varför originalskrift (nygrekiska) syns i, till exemepel, post 22074363 (från 2017) men inte, till exempel, i post 22617774 (från 2018). De är gjorda på samma sätt (med länkdelfält, skriftartskod osv). Båda är primärkatalogiserade av Internationella biblioteket. Båda ser korrekta ut i Voyager och Libris webbsök.
  Ulrika Orloff, Internationella biblioteket, Medieenheten SSB
 • Hej Ulrika,
  detta ska vara löst i den senaste versionen av nya Libris. Vad vi kan se fungerar nu originalskrift i båda de poster du nämner. Verifiera gärna att det fungerar för dig.

  Vänliga hälsningar,

  Anna Berggren
 • Hej Anna,
  Ja, nu syns originalskriften i båda posterna.
  Innan uppdateringen syntes originalskrift som ett "normalt" fält och utskrivet i "klartext". Jag förmodar att anledningen till att den, för närvarande, i stället visas i marc kodning är för ni arbetar med fälten för att det ska gå att lägga till fält för originalskrift när vi börjar arbeta "skarpt" den 11/6? Det vill säga, som det nu ser ut i visningsläget är bara något temporärt?

  Ulrika Orloff
 • Hej,
  det som syns i visningsläget just nu är det som kommer att synas även i startversionen. Vi kommer löpande att jobba vidare med bland annat gränssnittsförbättringar.

  Vänliga hälsningar,

  Anna Berggren
 • Katalogsupport
 • När kommer funktionaliteten att kunna lägga in originalskrift  i motsvarande Marc 880 - ”Uppgift i icke-latinsk skriftart” i Nya Libris? Nu fungerar ju inte ”länkningen” mellan romaniserade fält och originalskriftsfält. Vi har därför inte kunnat lägga in originalskrift sedan det nya katalogiseringsverktyget infördes. En stor brist i poster för mångspråk.
  Ulrika Orloff
 • Hej!
  tack för din synpunkt. En vettigare hantering av mångspråksposter i nya Libris efterfrågas av många bibliotek. Librisprojektet avser ta ett helhetsgrepp på detta i en nära framtid. Ditt påpekande finns dokumenterat hos projektet som ett problem som bör lösas i det sammanhanget.

  med vänlig hälsning
  Bodil Wennerlund Projektledare nya Libris
 • Förtydligande kring problematiken med diakriter och andra specialtecken i nya Libris 

  I nya Libris lagrar vi all text kodad i UTF-8[0], den teckenkodning som
  tillåter oss att hantera alla världens språk. Vissa tecken, specifikt tecken med
  diakriter, kan kodas på olika sätt. Detta kallas "Unicode equivalence"[1]. Till
  exempel kan den spanska bokstaven "ñ" (kodpunkt U+00F1 i UTF-8) även uttryckas som bokstaven "n" (kodpunkt U+006E) följt av diakriten "◌̃" (kodpunkt U+0303). Dessa olika former brukar kallas för "composed" respektive "decomposed".

  Att tecken som för oss människor betyder samma sak kodas på olika sätt kan leda
  till problem vid t.ex. sökning. För att hantera detta behöver all text som matas in i systemet (både för lagring och sök) normaliseras, så att alla tecken kodas konsekvent.

  Detta arbete är påbörjat, men tills vidare rekommenderar vi följande lösning för att komma runt problemet vid själva sökningen i Libris katalogisering:

  1. Kopiera och klistra in sträng.
  2. Om det finns sammansatta tecken i, ställ textmarkören efter ett sådant och tryck backspace en gång. Detta ska resultera i att t.ex. "Ė" ändras till "E" och "ž" till "z" (ofta är det kanske uppenbart att det finns en "vanlig" latinsk bokstav att ändra till, då kan man även byta ut det sammansatta tecknet mot det "vanliga"). Om det blir två tecken vid inklistring (eller bara frågetecken), ta bort de "konstiga" bitarna.
  3. Skriv in en tilde, "~", efter varje ord där utbyte har gjorts.
  4. Sök.


  [0] https://sv.wikipedia.org/wiki/UTF-8
  [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_equivalence

  Vänliga hälsningar
  Katalogsupport

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.