Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bidragskatalogisering och ämnesord

Anknyter till tidigare ställd fråga om bidragskatalogisering.
Om jag tolkar det hela rätt så skall ämnesorden i LbrisXL läggas på verksnivå och inte på instansnivå? Hur relaterar ett bidrag till  verk och instans? Hur blir det när man indexerar artiklar i LibrisXL, dessa ämnesord beskriver ju bidraget och inte hela verket?
Isabel Folkesson, GUB Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!
    ​​​​
    Det stämmer att ämnesord ska läggas på verksnivå. Vi är dock inte klara med hanteringen av bidrag i nya Libris, men modellmässigt ser det ut så att bidraget - precis som verket det ingår i - har både verksdel och instansdel. Till att börja med (dvs när nya Libris driftssätts) kommer "huvudverket" att ligga som en så kallad lokal entitet i posten (Instans av Verk) för bidraget (precis som fält 773 ligger i Marc-posten nu) och det är alltså i den lokala entiteten ämnesorden läggs. På sikt är dock meningen att dessa lokala entiteter ska brytas ut och slås ihop med andra länkfält/poster som beskriver samma "huvudverk". Enligt tidigare Librispraxis kan man även lägga lokala ämnesord på bestånd.

    Mvh
    Libris kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.